సోనాలిక Brand Logo

సోనాలిక ట్రాక్టర్లు

సోనాలికా ట్రాక్టర్ విస్తృత శ్రేణి సోనాలికా ట్రాక్టర్ల మోడళ్లను ఆర్థిక ధర వద్ద అందిస్తుంది. సోనాలిక ట్రాక్టర్ ధర 3.00 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది * మరియు దాని అత్యంత ఖరీదైన ట్రాక్టర్ సోనాలికా వరల్డ్‌ట్రాక్ 90 4WD దీని ధర రూ. 12.60 లక్షలు *. రైతుల డిమాండ్ ప్రకారం సోనాలిక ట్రాక్టర్ ఎల్లప్పుడూ ట్రాక్టర్లను తయారు చేస్తుంది మరియు భారతదేశంలో సోన్లికా ట్రాక్టర్ ధర కూడా చాలా సహేతుకమైనది. ప్రసిద్ధ సోనాలిక ట్రాక్టర్లు సోనాలికా డిఐ 745 III, సోనాలికా జిటి 20 ఆర్ఎక్స్, సోనాలికా 35 డిఐ సికందర్ మరియు మరెన్నో ఉన్నాయి. నవీకరించబడిన సోనాలికా ట్రాక్టర్ ధర జాబితా కోసం క్రింద తనిఖీ చేయండి.

సోనాలిక భారతదేశంలో ట్రాక్టర్ ధర జాబితా (2021)

ఇంకా చదవండి
తాజా సోనాలిక ట్రాక్టర్లు ధర
సోనాలిక 42 DI సికందర్ Rs. 5.40-5.70 లక్ష*
సోనాలిక WT 60 సికందర్ Rs. 7.90-8.40 లక్ష*
సోనాలిక DI 60 సికందర్ Rs. 7.60-7.90 లక్ష*
సోనాలిక Tiger 26 Rs. 4.75-5.10 లక్ష*
సోనాలిక DI 745 III Rs. 5.45-5.75 లక్ష*
సోనాలిక DI 750III Rs. 6.10-6.40 లక్ష*
సోనాలిక 35 DI సికందర్ Rs. 5.05-5.40 లక్ష*
సోనాలిక 35 RX సికందర్ Rs. 5.15-5.50 లక్ష*
సోనాలిక 42 RX సికందర్ Rs. 5.40-5.75 లక్ష*

2 WD

సోనాలిక 42 DI సికందర్

flash_on45 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.40-5.70 లాక్*

2 WD

సోనాలిక WT 60 సికందర్

flash_on60 HP

settingsఎన్ / ఎ

7.90-8.40 లాక్*

4 WD

సోనాలిక Tiger 26

flash_on26 HP

settingsఎన్ / ఎ

4.75-5.10 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 745 III

flash_on50 HP

settings3067 CC

5.45-5.75 లాక్*

2WD/4WD

సోనాలిక DI 50 టైగర్

flash_on52 HP

settings3065 CC

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 750III

flash_on55 HP

settings3707 CC

6.10-6.40 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 60 సికందర్

flash_on60 HP

settingsఎన్ / ఎ

7.60-7.90 లాక్*

4 WD

సోనాలిక GT 20

flash_on20 HP

settings959 CC

3.20-3.35 లాక్*

4 WD

సోనాలిక GT 22

flash_on22 HP

settings979 CC

3.42 లాక్*

4 WD

సోనాలిక GT 26

flash_on26 HP

settings1318 CC

4.40-4.60 లాక్*

4 WD

సోనాలిక DI 30 RX BAGBAN SUPER

flash_on27 HP

settings2044 CC

4.60-4.80 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 30 BAAGBAN

flash_on30 HP

settingsఎన్ / ఎ

4.40-4.60 లాక్*

4 WD

సోనాలిక DI 30 BAAGBAN SUPER

flash_on30 HP

settingsఎన్ / ఎ

4.60-4.80 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 730 II HDM

flash_on30 HP

settings2044 CC

4.80 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 32 RX

flash_on32 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 734 (S1)

flash_on34 HP

settings2780 CC

4.92 లాక్*

2 WD

సోనాలిక MM 35 DI

flash_on35 HP

settings2780 CC

4.76-4.95 లాక్*

2WD/4WD

సోనాలిక Tiger Electric

flash_on35 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.99 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 35 Rx

flash_on39 HP

settings2780 CC

5.00-5.25 లాక్*

2 WD

సోనాలిక 35 DI సికందర్

flash_on39 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.05-5.40 లాక్*

2 WD

సోనాలిక MM+ 39 DI

flash_on39 HP

settings2780 CC

5.02-5.28 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 35

flash_on39 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.10-5.25 లాక్*

2 WD

సోనాలిక 35 RX సికందర్

flash_on39 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.15-5.50 లాక్*

2 WD

సోనాలిక Rx 42 మహాబలి

flash_on42 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక MM+ 41 DI

flash_on42 HP

settings2891 CC

5.30-5.50 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 42 RX

flash_on42 HP

settings2893 CC

5.30-5.55 లాక్*

2 WD

సోనాలిక 42 RX సికందర్

flash_on45 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.40-5.75 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 740 III S3

flash_on45 HP

settings2780 CC

5.30-5.60 లాక్*

2 WD

సోనాలిక 47 RX సికందర్

flash_on50 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.75-6.20 లాక్*

2WD/4WD

సోనాలిక DI 47 టైగర్

flash_on50 HP

settings3065 CC

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక 745 DI III సికందర్

flash_on50 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.75-6.20 లాక్*

2 WD

సోనాలిక MM+ 45 DI

flash_on50 HP

settings3067 CC

5.65-5.80 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 745 DLX

flash_on50 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక Rx 47 మహాబలి

flash_on50 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 47 RX

flash_on50 HP

settings3067 CC

5.60-5.90 లాక్*

2 WD

సోనాలిక 745 RX III సికందర్

flash_on50 HP

settingsఎన్ / ఎ

5.75-6.20 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 47 DLX

flash_on50 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక MM+ 50

flash_on51 HP

settings3067 CC

5.90-6.20 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI-60 MM SUPER RX

flash_on52 HP

settingsఎన్ / ఎ

7.10-7.55 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 50 సికందర్

flash_on52 HP

settingsఎన్ / ఎ

6.20-6.60 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 50 DLX

flash_on52 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 60 MM SUPER

flash_on52 HP

settingsఎన్ / ఎ

7.00-7.50 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 50 Rx

flash_on52 HP

settingsఎన్ / ఎ

6.10-6.45 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 50 RX సికందర్

flash_on52 HP

settingsఎన్ / ఎ

6.20-6.60 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 750 III Multi Speed DLX

flash_on55 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 750 సికందర్

flash_on55 HP

settingsఎన్ / ఎ

6.05-6.40 లాక్*

2 WD

సోనాలిక RX 55 DLX

flash_on55 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 750 III RX సికందర్

flash_on55 HP

settingsఎన్ / ఎ

6.75-7.10 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 750 III DLX

flash_on55 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2WD/4WD

సోనాలిక DI 55 టైగర్

flash_on55 HP

settings4087 CC

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 55 DLX

flash_on55 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక RX 750 III DLX

flash_on55 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

4 WD

సోనాలిక DI 60 RX- 4WD

flash_on60 HP

settings3707 CC

7.50-8.75 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 60 టైగర్

flash_on60 HP

settings4087 CC

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 60 RX

flash_on60 HP

settings3707 CC

6.70-6.99 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 60 DLX

flash_on60 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక WT 60 RX సికందర్

flash_on60 HP

settingsఎన్ / ఎ

7.90-8.40 లాక్*

2 WD

సోనాలిక RX 60 DLX

flash_on60 HP

settingsఎన్ / ఎ

ఎన్ / ఎ

2 WD

సోనాలిక DI 60

flash_on60 HP

settings3707 CC

5.90 - 6.40 లాక్*

2 WD

సోనాలిక వరల్డ్‌ట్రాక్ 60 RX

flash_on60 HP

settings3707 CC

7.90-8.45 లాక్*

2 WD

సోనాలిక DI 60 RX సికందర్

flash_on60 HP

settingsఎన్ / ఎ

7.90-8.40 లాక్*

2WD/4WD

సోనాలిక వరల్డ్‌ట్రాక్ 75 RX 2WD / 4WD

flash_on75 HP

settings3707 CC

9.25-10.75 లాక్*

4 WD

సోనాలిక వరల్డ్‌ట్రాక్ 90 4WD

flash_on90 HP

settings4087 CC

12.30-12.60 లాక్*

సంబంధిత బ్రాండ్లు

గురించి సోనాలిక ట్రాక్టర్లు

సోనాలిక DI 60

300000 లక్ష*

flash_on 60 HP

date_range 2007

location_on మీరట్, ఉత్తరప్రదేశ్

సోనాలిక DI 750III

200000 లక్ష*

flash_on 55 HP

date_range 2007

location_on బిజ్నోర్, ఉత్తరప్రదేశ్

సోనాలిక DI 745 III

450000 లక్ష*

flash_on 50 HP

date_range 2016

location_on అయోధ్య, ఉత్తరప్రదేశ్

సోనాలిక 42 RX Sikander

270000 లక్ష*

flash_on 45 HP

date_range 2011

location_on ధార్, మధ్యప్రదేశ్

సోనాలిక DI 740 III S3

100000 లక్ష*

flash_on 45 HP

date_range 1998

location_on దేవస్, మధ్యప్రదేశ్

సోనాలిక DI 740 III S3

270000 లక్ష*

flash_on 45 HP

date_range 2012

location_on రత్లాం, మధ్యప్రదేశ్

సోనాలిక DI 750III

510000 లక్ష*

flash_on 55 HP

date_range 2017

location_on ఫాతేహాబాద్, హర్యానా

సోనాలిక DI 35

395000 లక్ష*

flash_on 39 HP

date_range 2017

location_on సిర్సా, హర్యానా

గురించి సోనాలిక ట్రాక్టర్లు

ట్రాక్టర్ పరిశ్రమలో అత్యంత నమ్మదగిన బ్రాండ్లలో సోనలికా ట్రాక్టర్ ఒకటి. సోనలికాను తమ మొదటి ఎంపికగా ఎంచుకునే మిలియన్ల మంది రైతులు ఉన్నారు. ప్రతి రకమైన అవసరాలను తీర్చగల అనేక నమూనాలు మరియు ఉత్పత్తులు సోనాలికాలో ఉన్నాయి. 20 హెచ్‌పి నుంచి 120 హెచ్‌పి వరకు, సోనాలికా ట్రాక్టర్లు చాలా పనితీరును కనబరుస్తున్నాయి.

సోనాలికా ట్రాక్టర్లు అమ్ముడుపోయే ట్రాక్టర్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి మరియు వాటి రకరకాల ట్రాక్టర్లు కూడా చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి. సోనాలికా ట్రాక్టర్స్ 20 హెచ్‌పి - 120 హెచ్‌పి ట్రాక్టర్ పరిధిని కలిగి ఉంది, ఇది చాలా భారతీయ బ్రాండ్ల కంటే ఎక్కువ. సోనాలిక ట్రాక్టర్ ధర రూ. 3 లక్షలు. అంటే సోనాలికా ట్రాక్టర్ ప్రైస్ ఇన్ ఇండియా 2019 కొనుగోలుదారులకు చాలా సహాయపడుతుంది.

సోనాలికా ట్రాక్టర్లు భారతీయ బ్రాండ్ మాత్రమే కాదు, అంతర్జాతీయంగా కూడా ఇది చాలా ప్రసిద్ది చెందింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 దేశాలలో సోనాలికా ఉంది మరియు ఇది చాలా నమ్మదగిన బ్రాండ్.

మీరు సోనలికా ట్రాక్టర్ వ్యవస్థాపకుడి పేరు గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?

65 సంవత్సరాల వయస్సులో, లక్ష్మణ్ దాస్ మిట్టల్ సోనాలికా కంపెనీని స్థాపించారు, ఇది అత్యంత ప్రసిద్ధ ట్రాక్టర్ మరియు వ్యవసాయ పరికరాల బ్రాండ్. సోనాలికా ట్రాక్టర్ కంపెనీ ఒక ప్రసిద్ధ అంతర్జాతీయ బ్రాండ్, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తుంది. సోనాలిక ట్రాక్టర్లు ఎల్లప్పుడూ భారతీయ రైతుల అవసరాలను తీర్చాయి.

సోనాలికా ట్రాక్టర్స్ బ్రాండ్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు!

మీకు ఇష్టమైన సోనాలికా ట్రాక్టర్ బ్రాండ్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?

ట్రాక్టర్ పరిశ్రమలో అతి పిన్న వయస్కుడైన సోనలికా ట్రాక్టర్ బ్రాండ్. కానీ వారు ఉత్తమంగా నిరూపించారు మరియు వారి సరసమైన మరియు నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేయడం ద్వారా వారు ఎకనామిక్ టైమ్స్ చేత ‘ఐకానిక్ బ్రాండ్ ఆఫ్ ఇండియా’ గెలుచుకున్నారు.

సోనాలిక ట్రాక్టర్ యొక్క తాజా సాధన

 • సోనాలికా ట్రాక్టర్స్ ఇటీవల తన వర్క్‌షాప్ మరియు ఉత్పత్తిని చైనాలో ప్రారంభించింది.
 • కంపెనీ ఇటీవల వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రాక్టర్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్‌ను ప్రారంభించింది, ఈ ప్లాంట్ సంవత్సరంలో 3 లక్షల ట్రాక్టర్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.

సోనాలిక ట్రాక్టర్ కి ఖాసియత్

 • సోనాలికాలో అత్యధిక హెచ్‌పి ట్రాక్టర్లు, డబ్ల్యుటి 90 ట్రాక్టర్ (90 హెచ్‌పి) ఉన్నాయి
 • సోనాలికాలో వివిధ స్పెషల్ అప్లికేషన్ ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి.
 • భారతదేశంలో సోనాలికా ట్రాక్టర్ ధర జాబితా, కొనుగోలుదారులకు చాలా మంచిది.

అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సోనాలిక ట్రాక్టర్

సోనాలికా ట్రాక్టర్లు ఇప్పుడు చాలా ప్రసిద్ది చెందాయి, అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సోనాలిక ట్రాక్టర్లు:

 • సోనాలికా డిఐ 35 - 39 హెచ్‌పి, ధర త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తుంది
 • సోనాలికా డిఐ 750 III - 55 హెచ్‌పి, రూ. 6.10 నుండి రూ. 6.40 లక్షలు
 • సోనాలికా 42 డిఐ సికందర్ - 42 హెచ్‌పి, రూ. 5.40 నుండి రూ. 5.70 లక్షలు

అత్యంత ఖరీదైన సోనాలికా ట్రాక్టర్ సోనాలికా వరల్డ్‌ట్రాక్ 90 4WD, ఈ ట్రాక్టర్ ధర రూ. 12.50 లక్షలు. ఇది 90 హెచ్‌పి ట్రాక్టర్, చాలా శక్తివంతమైన ట్రాక్టర్.

సబ్సే కామ్ డీజిల్ మెయిన్, సబ్సే జ్యదా తకాత్ ర్ రాఫ్తార్

సోనాలికా ట్రాక్టర్ ఆల్ మోడల్ అధిక మైలేజీని వాగ్దానం చేస్తుంది, దీని వలన మీరు పొలాలలో చాలా డబ్బు ఆదా చేస్తారు.

సోనాలిక మినీ ట్రాక్టర్లు

మీ పొలాలు మరియు తోటలలో చిన్న మరియు కాంపాక్ట్ ఉపయోగం కోసం సోనాలిక ట్రాక్టర్ ఇండియాలో మంచి రకాల మినీ ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి. సోనాలిక మినీ ట్రాక్టర్లు కూడా చాలా లాభదాయకంగా ఉన్నాయి. మీరు ఒకదాన్ని కొనాలనుకుంటే సోనాలిక మినీ ట్రాక్టర్ ధర చూడవచ్చు. సోనాలికా ట్రాక్టర్ మినీ రేటు భారతీయ కొనుగోలుదారులకు చాలా సహేతుకమైనది మరియు సరసమైనది

సోనాలికా స్పెషల్ అప్లికేషన్ ట్రాక్టర్లు

 • సాధారణ ట్రాక్టర్ వాడకం కాకుండా, మీరు కొన్నిసార్లు విత్తనాలు వేయడం కంటే ఇతర వ్యవసాయ అనువర్తనాలను కలిగి ఉన్న ట్రాక్టర్లు కూడా అవసరం కావచ్చు.
 • సోనాలికా స్పెషల్ అప్లికేషన్ ట్రాక్టర్ల శ్రేణిని కలిగి ఉంది, ఇది మీకు కష్టపడి సులభంగా పని చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

మీరు వాడిన సోనాలిక ట్రాక్టర్ కొనాలనుకుంటున్నారా?

వాడిన సోనాలిక ట్రాక్టర్‌తో మీ ట్రాక్టర్‌ను మార్చడం గొప్ప ఆలోచన. ట్రాక్టర్‌గురు.కామ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో సెకండ్ హ్యాండ్ సోనాలికా ట్రాక్టర్‌ను కొనండి. ఇక్కడ మీరు పూర్తి పత్రాలతో ధృవీకరించబడిన విశ్వసనీయ అమ్మకందారుని సరసమైన ధర వద్ద పొందవచ్చు. కాబట్టి, ట్రాక్టర్‌గురు.కామ్ నుండి ఉపయోగించిన సోనాలికా ట్రాక్టర్ కొనడం మీకు ఉత్తమ ఎంపిక. ఇక్కడ మీరు పూర్తి వివరణాత్మక సమాచారంతో భారతదేశంలో సోనాలికా ట్రాక్టర్ ధరను కనుగొనవచ్చు.

సోనాలికా ట్రాక్టర్ సంప్రదింపు సంఖ్య

మరిన్ని కోసం మీరు సోనాలికా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను కూడా సందర్శించవచ్చు.

సోనాలికా టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 18001021011

సోనాలికా ట్రాక్టర్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ - www.sonalika.com

రైతులకు సోనాలిక ట్రాక్టర్ ఎందుకు ఉత్తమ ఎంపిక?

సోనాలికా ట్రాక్టర్ అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది మరియు రంగాలలో అద్భుతమైన ఉత్పాదకతను ఇస్తుంది. సోనాలికా ట్రాక్టర్లు భారతీయ భూమి ప్రకారం తయారు చేయబడతాయి. సోనలికా ట్రాక్టర్లు 4 వీల్ డ్రైవ్, ఎసి క్యాబిన్, మినీ ట్రాక్టర్ వంటి అన్ని ఆప్షన్లలో వస్తాయి. మీ అవసరానికి అనుగుణంగా మీరు ఎంచుకోవచ్చు.

అన్ని సోనాలికా ట్రాక్టర్లకు అధునాతన సాంకేతిక పరిష్కారాన్ని సోనాలికా ట్రాక్టర్ సరసమైన ధర వద్ద సరఫరా చేస్తారు, ఇది దాదాపు ప్రతి రైతుకు బడ్జెట్‌లో సరిపోతుంది. సోనాలిక యొక్క అన్ని ట్రాక్టర్లు సమర్థవంతంగా మరియు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి మరియు దానితో అవి కూడా ఇంధన సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి, సోనాలిక ట్రాక్టర్ కొనడం భారతీయ రైతులకు చాలా గొప్ప విషయం. పొలంలో వారి ఉత్పాదకతను బడ్జెట్ రేటుకు పెంచాలనుకునే వారు సోనాలిక ట్రాక్టర్ అంటే సోనాలికా ట్రాక్టర్ల గురించి ఏర్పడటం ఈ క్రింది సంఖ్యకు రింగ్ ఇస్తుంది మరియు వారికి ఉత్తమ ఎంపిక. ట్రాక్టర్‌గురు.కామ్‌లో మాత్రమే సోనాలికా ట్రాక్టర్లను కొనండి.

భారతదేశంలో సోనాలిక ట్రాక్టర్

సోనాలిక ట్రాక్టర్ మైదానంలో సమర్థవంతంగా మరియు సమర్థవంతంగా నిరూపించే అన్ని ప్రత్యేకమైన మరియు స్మార్ట్ లక్షణాలతో వస్తుంది. వారు ఎల్లప్పుడూ నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు మరియు వాటిని సరసమైన ధరలకు సరఫరా చేస్తారు. ఆర్థిక మినీ ట్రాక్టర్ సోనాలికా ప్రైస్‌తో వచ్చే అధునాతన మినీ ట్రాక్టర్లకు సోనాలికా ఇండియా కూడా ప్రాచుర్యం పొందింది. అలాగే, సోనాలికా ట్రాక్టర్ 50 హెచ్‌పి భారతదేశంలో ఉత్తమ మరియు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ట్రాక్టర్. భారతదేశంలో కొన్ని ప్రసిద్ధ సోనాలికా ట్రాక్టర్ ధర క్రింద చూడండి.

 • సోనాలికా 20 హెచ్‌పి ట్రాక్టర్ ధర రూ. 3.20-3.35 లక్షలు *.
 • సోనాలికా 50 హెచ్‌పి ట్రాక్టర్ ధర రూ. 5.45-5.75 లక్షలు *.
 • 52 ఆర్‌ఎక్స్ టైగర్ ట్రాక్టర్ ధర సోనాలికా రూ. 6.50-6.80 లక్షలు *.
 • 30 డిఐ బాగ్బన్ సోనాలికా భారతదేశంలో చిన్న ట్రాక్టర్ ధర రూ. 4.40-4.60 లక్షలు *.
 • రహదారి ధరపై డిఐ 745 III సోనాలిక ట్రాక్టర్ రూ. 5.45-5.75 లక్షలు *.
 • MM 35 DI సోనాలికా ట్రాక్టర్ rs 4.76-4.95 లక్షలు *.
 • సోనాలికా అన్ని ట్రాక్టర్ ధర, భారతదేశంలో సోనాలిక మినీ ట్రాక్టర్ ధర, కొత్త సోనాలిక ట్రాక్టర్ ధర మరియు సోనాలికా 4 డబ్ల్యుడి ట్రాక్టర్ ధర తెలుసుకోండి. ఇక్కడ మీరు సోనాలికా
 • ట్రాక్టర్ ఇమేజ్, సోనాలికా ట్రాక్టర్ హెచ్‌పి, సోనాలికా ట్రాక్టర్ లోగో మరియు సోనాలికా అన్ని మోడల్ ధరలను కూడా చూడవచ్చు. దీనితో పాటు, ఒడిశా మరియు ఇతర రాష్ట్రాల్లోని
 • సోనాలికా ట్రాక్టర్ ధరను కూడా ఇక్కడ పొందవచ్చు.

 

ట్రాక్టర్ గురు - మీ కోసం

ట్రాక్టర్ గురు మీ తదుపరి ట్రాక్టర్‌ను ఎన్నుకోవడంలో మీకు సహాయపడే వివిధ ప్రత్యేక లక్షణాలను మీకు అందిస్తుంది. సోనాలికా ట్రాక్టర్ న్యూ మోడల్స్ మరియు సోనాలికా కొత్త ట్రాక్టర్ గురించి తెలుసుకోండి. ఎంచుకోవడానికి ముందు భారతదేశంలో సోనాలికా ట్రాక్టర్ ధర జాబితాను చూడండి. అలాగే, మరింత సమాచారం కోసం మా వెబ్‌సైట్‌లో సోనాలికా ట్రాక్టర్ వీడియో చూడండి.

భారతదేశంలో సోనాలిక మినీ ట్రాక్టర్ ధర జాబితా మరియు అన్ని సోనాలికా ధరల జాబితా కోసం క్రింద చూడండి.

close