థ్రెషర్ను ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

హార్వెస్ట్ పోస్ట్

థ్రెషర్ను

settings మహీంద్రా

flash_onNA

హార్వెస్ట్ పోస్ట్

వరి త్రెషర్

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35-55 HP

హార్వెస్ట్ పోస్ట్

641 - వరి త్రెషర్

settings దస్మేష్

flash_on35 HP Minimum

హార్వెస్ట్ పోస్ట్

బహుళ పంట

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35 HP and Above

హార్వెస్ట్ పోస్ట్

హరంభా థ్రెషర్ (గోధుమ)

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_onN/A

హార్వెస్ట్ పోస్ట్

423-మొక్కజొన్న త్రెషర్

settings దస్మేష్

flash_on35 HP Minimum

కోత

M55

settings మహీంద్రా

flash_on35 - 55 HP

హార్వెస్ట్ పోస్ట్

మొక్కజొన్న త్రెషర్

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35HP & Above

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close