తుషార యంత్రం ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

పంట రక్షణ

సౌరో స్టార్ట్

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on600 ltr.

పంట రక్షణ

బుల్లెట్

settings మిత్రా

flash_on18 HP & Above

పంట రక్షణ

CROPMASTER

settings మిత్రా

flash_on18 HP & Above

పంట రక్షణ

AIROTEC TURBO

settings మిత్రా

flash_on24 HP & Above

పంట రక్షణ

AIROTEC CYCLONE

settings మిత్రా

flash_on40 HP & Above

పంట రక్షణ

గ్రేప్‌మాస్టర్ బుల్లెట్ ++

settings మహీంద్రా

flash_on24 HP & Above (17.9 kW)

పంట రక్షణ

గ్రేప్ మాస్టర్ బ్లాస్ట్ +

settings మహీంద్రా

flash_on24 HP & Above 17.9 (kW)

పంట రక్షణ

ఫీల్డ్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_onఎన్ / ఎ

పంట రక్షణ

డస్టర్

settings మిత్రా

flash_on15 HP & Above

పంట రక్షణ

మౌంట్ పొగమంచు బ్లోవర్ 400

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on30 HP & above

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close