పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్స్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

దున్నడం

పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్

settings వ్యవసాయ

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

హైడ్రాలిక్ పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్

settings శక్తిమాన్

flash_on30-60 HP

హౌలాగే

ట్రాక్టర్ క్రేన్ హైడర్‌తో.

settings వ్యవసాయ

flash_onఎన్ / ఎ

భూమి తయారీ

పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్

settings జాన్ డీర్

flash_on36 - 55 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35-50 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్స్

settings ఫీల్డింగ్

flash_on35 HP and above

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close