నాగలి ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

దున్నడం

సుమో 3 MB

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on75 - 100 HP

దున్నడం

సుమో 2 ఎంబి

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on55 - 70 HP

దున్నడం

రివర్సిబుల్ నాగలి

settings మహీంద్రా

flash_on45-65 HP & Above

దున్నడం

మౌల్డ్ బోర్డ్ నాగలి

settings యూనివర్సల్

flash_on35-90

దున్నడం

ఉలి నాగలి

settings జాన్ డీర్

flash_on38 - 50 HP & Above

దున్నడం

MB PLOUGH

settings సోనాలిక

flash_on60-65 HP

దున్నడం

సబ్ సోయిలర్ / ఉలి నాగలి

settings వ్యవసాయ

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

రివర్సిబుల్ మాన్యువల్ నాగలి

settings ఫీల్డింగ్

flash_on45-50 HP

దున్నడం

MB నాగలి (రివర్సిబుల్)

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

451 - MB నాగలి

settings దస్మేష్

flash_on55 - 60 HP

దున్నడం

మౌంట్ అచ్చు బోర్డు

settings ఫీల్డింగ్

flash_on45-95 HP

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close