ముల్చర్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

చియారా 230

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on55-90 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

చియారా 200

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on50 - 90 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

చియారా 160

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on45-90 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

చియారా 140

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on30 - 90 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

Shredo

settings న్యూ హాలండ్

flash_on40-50 & Above

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

రోటరీ మల్చర్

settings శక్తిమాన్

flash_on45_50

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

713 - స్ట్రా మల్చర్

settings దస్మేష్

flash_on50 - 60 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

రోటరీ మల్చర్

settings ఫీల్డింగ్

flash_on40-80 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

Mulcher

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on45-75 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

ముల్చర్ 160

settings మహీంద్రా

flash_on55-65 HP

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

ముల్చర్ 180

settings మహీంద్రా

flash_on70-90 HP

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close