హే రేక్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

Hay & Forage

గోలియా ప్రో 330

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on30 - 40 HP

Hay & Forage

గిరాసోల్ 4

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on30 - 35 HP

పంట రక్షణ

PTO హే రేక్

settings శక్తిమాన్

flash_onఎన్ / ఎ

ల్యాండ్ స్కేపింగ్

హే రేక్

settings ఫీల్డింగ్

flash_on25 & Above

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close