స్ప్రెడర్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

ఎరువులు

ఫర్బో 500

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on25-35 HP

పంట రక్షణ

ఎరువుల వ్యాప్తి

settings మహీంద్రా

flash_on25 Hp & More

పంట రక్షణ

ఎరువుల వ్యాప్తి

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on20-65 HP

పంట రక్షణ

ఎరువుల వ్యాప్తి

settings ఖేదత్

flash_on18-35 HP

పంట రక్షణ

ఎరువుల వ్యాప్తి

settings ఫీల్డింగ్

flash_on20 Hp and Above

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close