ట్రాక్టర్ గురు వద్ద కెరీర్లు

  • వెబ్ యొక్క శక్తి మరియు ఇది వ్యక్తులను కంటెంట్‌తో ఎలా అనుసంధానిస్తుందనే దానిపై మేము నిజమైన విశ్వాసులు. మీరు మీ ప్రతిభను పెద్దదానికి ఉపయోగించాలనుకుంటున్నారు. మీరు ప్రతిరోజూ ఒక వైవిధ్యం కోరుకునే అవకాశం కావాలి. ప్రతిఒక్కరూ మాట్లాడుతున్న ఏదో ఒక భాగంలో మీరు భాగం కావాలనుకుంటున్నారు. మరియు మీలాగే నడిచే మరియు ఉత్సాహంగా ఉన్న వ్యక్తులతో సరదాగా గడపడం మీకు ఇష్టం లేదు.

    మీరు మీ వృత్తిని వేగవంతం చేయాలనుకుంటే, మీతో మాట్లాడటానికి మేము ఇష్టపడతాము. [email protected] లో మీ CV ని సమర్పించడానికి సంకోచించకండి