స్వరాజ్ వాడిన ట్రాక్టర్లు

స్వరాజ్ 724 XM ORCHARD

500000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 2018

location_on ఉస్మానాబాద్, మహారాష్ట్ర

స్వరాజ్ 735 FE

150000 లాక్*

flash_on 40 HP

date_range 1993

location_on ఫరూఖాబాద్, ఉత్తరప్రదేశ్

స్వరాజ్ 744 FE

440000 లాక్*

flash_on 48 HP

date_range 2014

location_on మోగా, పంజాబ్

స్వరాజ్ 855 XM

398000 లాక్*

flash_on 52 HP

date_range 2013

location_on బర్నాలా, పంజాబ్

స్వరాజ్ 855 FE

340000 లాక్*

flash_on 52 HP

date_range 2006

location_on బర్నాలా, పంజాబ్

స్వరాజ్ 735 FE

300000 లాక్*

flash_on 39 HP

date_range 2013

location_on బదౌన్, ఉత్తరప్రదేశ్

స్వరాజ్ 735 XM

310000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2011

location_on ఇండోర్, మధ్యప్రదేశ్

స్వరాజ్ 843 XM

250000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2010

location_on భండారా, మహారాష్ట్ర

స్వరాజ్ 735 FE

140000 లాక్*

flash_on 40 HP

date_range 1997

location_on దతియా, మధ్యప్రదేశ్

స్వరాజ్ 724 XM

150000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 2011

location_on అమ్రోహా, ఉత్తరప్రదేశ్

స్వరాజ్ 735 FE

210000 లాక్*

flash_on 40 HP

date_range 2004

location_on అమ్రోహా, ఉత్తరప్రదేశ్

స్వరాజ్ 855 FE

320000 లాక్*

flash_on 52 HP

date_range 2009

location_on సంగ్రూర్, పంజాబ్

close