ప్రామాణిక వాడిన ట్రాక్టర్లు

 • ప్రామాణిక DI 460

  345000 లాక్*

  flash_on 60 HP

  date_range 2004

  location_on బర్నాలా, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 450

  385000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2013

  location_on మోగా, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 335

  150000 లాక్*

  flash_on 35 HP

  date_range 2003

  location_on గంగానగర్, రాజస్థాన్

  ప్రామాణిక DI 345

  190000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2006

  location_on జ్జర్, హర్యానా

  ప్రామాణిక DI 450

  340000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2014

  location_on షాజహాన్ పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  ప్రామాణిక DI 450

  242000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2003

  location_on ఫాజిల్కా, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 335

  175000 లాక్*

  flash_on 35 HP

  date_range 2005

  location_on మన్సా, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 460

  356000 లాక్*

  flash_on 60 HP

  date_range 2010

  location_on మోగా, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 475

  220227 లాక్*

  flash_on 75 HP

  date_range 2003

  location_on జెహనాబాద్, బీహార్

  ప్రామాణిక DI 450

  275000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2006

  location_on మోగా, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 345

  300000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2007

  location_on జ్జర్, హర్యానా

  ప్రామాణిక DI 460

  315000 లాక్*

  flash_on 60 HP

  date_range 2003

  location_on సంగ్రూర్, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 345

  195000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2005

  location_on సంగ్రూర్, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 345

  153000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2008

  location_on అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర

  ప్రామాణిక DI 355

  270000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2011

  location_on ఫాజిల్కా, పంజాబ్

  ప్రామాణిక DI 345

  250000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2007

  location_on యవత్మాల్, మహారాష్ట్ర

  ప్రామాణిక DI 450

  250000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2009

  location_on షాజహాన్ పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  ప్రామాణిక DI 345

  250000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2009

  location_on షాజహాన్ పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  ప్రామాణిక DI 345

  275000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2007

  location_on జ్జర్, హర్యానా

  ప్రామాణిక DI 335

  175000 లాక్*

  flash_on 35 HP

  date_range 2005

  location_on బారాబంకి, ఉత్తరప్రదేశ్

  close