సోనాలిక వాడిన ట్రాక్టర్లు

 • సోనాలిక DI 35

  300000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2013

  location_on షాజహాన్ పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 35

  315000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2014

  location_on హనుమాన్ గఢ్, రాజస్థాన్

  సోనాలిక 745 DI III Sikander

  500000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2017

  location_on చార్కీ దాద్రి, హర్యానా

  సోనాలిక MM 35 DI

  440000 లాక్*

  flash_on 35 HP

  date_range 2019

  location_on జింద్, హర్యానా

  సోనాలిక DI 60 RX

  350000 లాక్*

  flash_on 60 HP

  date_range 2012

  location_on సంత్ కబీర్ నగర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 30 BAAGBAN SUPER

  145000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 2004

  location_on సంభాల్, ఉత్తరప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 60 RX

  400000 లాక్*

  flash_on 60 HP

  date_range 2013

  location_on మొహాలీ, పంజాబ్

  సోనాలిక DI 750III

  460000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2016

  location_on రేవారి, హర్యానా

  సోనాలిక DI 60

  375000 లాక్*

  flash_on 60 HP

  date_range 2014

  location_on రేవారి, హర్యానా

  సోనాలిక DI 745 III

  300000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2013

  location_on మేదినీపూర్, పశ్చిమ బెంగాల్

  సోనాలిక DI 50 RX SIKANDER

  580000 లాక్*

  flash_on 52 HP

  date_range 2018

  location_on గుణ, మధ్యప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 35

  261000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2013

  location_on ఉజ్జయిని, మధ్యప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 47 RX

  350000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2015

  location_on లఖింపూర్ ఖేరి, ఉత్తరప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 750III

  455000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2016

  location_on లూధియానా, పంజాబ్

  సోనాలిక MM+ 39 DI

  375000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2019

  location_on మొరెనా, మధ్యప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 60

  290000 లాక్*

  flash_on 60 HP

  date_range 2007

  location_on మీరట్, ఉత్తరప్రదేశ్

  సోనాలిక DI 35

  330000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2017

  location_on జ్యోతిబా ఫూలే నగర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  సోనాలిక 35 DI Sikander

  420000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2018

  location_on బదౌన్, ఉత్తరప్రదేశ్

  విక్రయించబడింది

  సోనాలిక DI 47 RX

  380000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2017

  location_on అహ్మదాబాద్, గుజరాత్

  సోనాలిక DI 750III

  350000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2012

  location_on ఖేరి, ఉత్తరప్రదేశ్

  close