అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ వాడిన ట్రాక్టర్లు

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agromaxx 50 E

300000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2009

location_on అలీఘర్, ఉత్తరప్రదేశ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agromaxx 4045 E

450000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2018

location_on అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agromaxx 50 E

3127649 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2000

location_on ముక్త్సర్, పంజాబ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agromaxx 60 2WD

250000 లాక్*

flash_on 60 HP

date_range 2004

location_on చార్కీ దాద్రి, హర్యానా

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agrolux 50 2WD

551000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2017

location_on బుల్దానా, మహారాష్ట్ర

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 393

195000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2009

location_on సంభాల్, ఉత్తరప్రదేశ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agrolux 55

450000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2013

location_on హోషంగాబాద్, మధ్యప్రదేశ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agrolux 70

680000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2013

location_on బిజ్నోర్, ఉత్తరప్రదేశ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 3040 E

450000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2017

location_on నాసిక్, మహారాష్ట్ర

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 50

184806 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2006

location_on బిజ్నోర్, ఉత్తరప్రదేశ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 603

300000 లాక్*

flash_on 60 HP

date_range 2006

location_on సిర్సా, హర్యానా

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 393

250000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2009

location_on రాయ్ బరేలి, ఉత్తరప్రదేశ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 503

200000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2006

location_on అమ్రోహా, ఉత్తరప్రదేశ్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 503

190000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2006

location_on అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 453

265000 లాక్*

flash_on 40 HP

date_range 2008

location_on అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర

విక్రయించబడింది

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agrolux 45

551000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2017

location_on ఆరావళి, గుజరాత్

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agromaxx 50 E

499999 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2018

location_on అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agrolux 60 2WD

230000 లాక్*

flash_on 60 HP

date_range 2006

location_on హిసార్, హర్యానా

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ Agrolux 55

330000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2010

location_on కామారెడ్డి, తెలంగాణ

అదే డ్యూట్జ్ ఫహర్ 393

180000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2008

location_on మొరాదాబాద్, ఉత్తరప్రదేశ్

close