న్యూ హాలండ్ వాడిన ట్రాక్టర్లు

న్యూ హాలండ్ 3630 TX Turbo Super

565000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2016

location_on సంగ్రూర్, పంజాబ్

న్యూ హాలండ్ 3630-TX Super

410000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2013

location_on పాటియాలా, పంజాబ్

న్యూ హాలండ్ 3230 NX

140000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2002

location_on భదోహి నగర్, ఉత్తరప్రదేశ్

న్యూ హాలండ్ 3130

270000 లాక్*

flash_on 40 HP

date_range 2008

location_on ఇండోర్, మధ్యప్రదేశ్

న్యూ హాలండ్ 3600-2TX

680000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2020

location_on పాల్వాల్, హర్యానా

న్యూ హాలండ్ 3630 TX Plus

660000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2017

location_on మోగా, పంజాబ్

న్యూ హాలండ్ 3630 TX Plus

280000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2004

location_on బతిండా, పంజాబ్

విక్రయించబడింది

న్యూ హాలండ్ 3630 TX Plus

550000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2013

location_on పిలిభిత్, ఉత్తరప్రదేశ్

న్యూ హాలండ్ 3630 TX Plus

280000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2007

location_on పిలిభిత్, ఉత్తరప్రదేశ్

న్యూ హాలండ్ 3030

200000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2007

location_on నాగౌర్, రాజస్థాన్

న్యూ హాలండ్ 3630 Tx Special Edition

660000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2017

location_on సంగ్రూర్, పంజాబ్

న్యూ హాలండ్ 3630-TX Super

575000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2015

location_on మోగా, పంజాబ్

close