మాస్సీ ఫెర్గూసన్ వాడిన ట్రాక్టర్లు

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 1035 DI

155000 లాక్*

flash_on 36 HP

date_range 1996

location_on అల్వార్, రాజస్థాన్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DI MAHA SHAKTI

280000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2012

location_on హోషంగాబాద్, మధ్యప్రదేశ్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 5245 MAHA MAHAAN

330000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2011

location_on జైసల్మేర్, రాజస్థాన్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 1035 DI MAHA SHAKTI

450000 లాక్*

flash_on 39 HP

date_range 2016

location_on జోధ్ పూర్, రాజస్థాన్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 1030 DI MAHA SHAKTI

155000 లాక్*

flash_on 30 HP

date_range 1997

location_on బులంద్ షహర్, ఉత్తరప్రదేశ్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DI MAHA SHAKTI

250000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2005

location_on బంకా, బీహార్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 1035 DI MAHA SHAKTI

225000 లాక్*

flash_on 39 HP

date_range 2011

location_on పాట్నా, బీహార్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 5245 MAHA MAHAAN

350000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2013

location_on హత్రాస్, ఉత్తరప్రదేశ్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 35

175000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 1999

location_on జైసల్మేర్, రాజస్థాన్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 1035 DI

180000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2004

location_on బారాబంకి, ఉత్తరప్రదేశ్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 1035 DI

130000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 1993

location_on రత్లాం, మధ్యప్రదేశ్

మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 1035 DI

280000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2010

location_on బార్మర్, రాజస్థాన్

close