మహీంద్రా వాడిన ట్రాక్టర్లు

 • ప్రీమియం

  మహీంద్రా 585 DI Sarpanch

  510000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2019

  location_on నర్సింగ్ పూర్, మధ్యప్రదేశ్

  మహీంద్రా 585 DI Power Plus BP

  175000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 1998

  location_on అమృత్ సర్, పంజాబ్

  మహీంద్రా 265 DI

  250000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 2001

  location_on అజంగఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్

  మహీంద్రా 475 DI

  190000 లాక్*

  flash_on 42 HP

  date_range 2006

  location_on అల్వార్, రాజస్థాన్

  మహీంద్రా 475 DI

  300000 లాక్*

  flash_on 42 HP

  date_range 2011

  location_on ఫాజిల్కా, పంజాబ్

  మహీంద్రా 275 DI TU

  300000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2014

  location_on ముజఫర్ పూర్, బీహార్

  మహీంద్రా Arjun Novo 605 Di-i

  560000 లాక్*

  flash_on 57 HP

  date_range 2018

  location_on అజంగఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్

  మహీంద్రా 265 DI

  310000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 2016

  location_on ఉజ్జయిని, మధ్యప్రదేశ్

  మహీంద్రా 265 DI

  250000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 2012

  location_on హపూర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  మహీంద్రా Arjun Ultra 1 605 Di

  410000 లాక్*

  flash_on 57 HP

  date_range 2009

  location_on బతిండా, పంజాబ్

  మహీంద్రా 275 DI ECO

  210000 లాక్*

  flash_on 35 HP

  date_range 2007

  location_on ఇండోర్, మధ్యప్రదేశ్

  మహీంద్రా 475 DI

  175000 లాక్*

  flash_on 42 HP

  date_range 2006

  location_on కర్నూలు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్

  మహీంద్రా 445 DI Arjun

  300000 లాక్*

  flash_on 40 HP

  date_range 2011

  location_on హర్దా, మధ్యప్రదేశ్

  మహీంద్రా 265 DI

  428000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 2019

  location_on గంగానగర్, రాజస్థాన్

  మహీంద్రా 475 DI

  350000 లాక్*

  flash_on 42 HP

  date_range 2011

  location_on కుషినగర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  మహీంద్రా 265 DI

  200000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 1993

  location_on లఖింపూర్ ఖేరి, ఉత్తరప్రదేశ్

  మహీంద్రా 265 DI

  150000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 1999

  location_on సహరన్ పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్

  మహీంద్రా 265 DI

  300000 లాక్*

  flash_on 30 HP

  date_range 2014

  location_on హనుమాన్ గఢ్, రాజస్థాన్

  మహీంద్రా Arjun 555 DI

  520000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2017

  location_on గురుదాస్ పూర్, పంజాబ్

  మహీంద్రా ARJUN NOVO 605 DI–i-4WD

  665000 లాక్*

  flash_on 57 HP

  date_range 2017

  location_on రైసెన్, మధ్యప్రదేశ్

  close