కుబోటా వాడిన ట్రాక్టర్లు

 • కుబోటా MU4501 2WD

  485000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2018

  location_on ఖర్గోన్, మధ్యప్రదేశ్

  కుబోటా MU5501 2WD

  600000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2018

  location_on బాలాఘాట్, మధ్యప్రదేశ్

  కుబోటా A211N-OP

  250000 లాక్*

  flash_on 21 HP

  date_range 2013

  location_on கெடா, గుజరాత్

  కుబోటా L4508

  400000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2015

  location_on ధార్, మధ్యప్రదేశ్

  కుబోటా MU4501 2WD

  500000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2019

  location_on సబర్ కాంత, గుజరాత్

  కుబోటా Neostar B2441 4WD

  530000 లాక్*

  flash_on 24 HP

  date_range 2016

  location_on బళ్ళారి, కర్ణాటక

  కుబోటా Neostar B2441 4WD

  420000 లాక్*

  flash_on 24 HP

  date_range 2019

  location_on నాసిక్, మహారాష్ట్ర

  కుబోటా MU4501 2WD

  457832 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2017

  location_on బికానెర్, రాజస్థాన్

  విక్రయించబడింది

  కుబోటా MU 5501

  630000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2018

  location_on భోపాల్, మధ్యప్రదేశ్

  కుబోటా NeoStar A211N 4WD

  390000 లాక్*

  flash_on 21 HP

  date_range 2020

  location_on అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర

  కుబోటా MU 5501

  750000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2017

  location_on బికానెర్, రాజస్థాన్

  కుబోటా NeoStar A211N 4WD

  390000 లాక్*

  flash_on 21 HP

  date_range 2020

  location_on సాంగ్లీ, మహారాష్ట్ర

  కుబోటా MU4501 2WD

  600000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2020

  location_on బాగ్ పట్, ఉత్తరప్రదేశ్

  కుబోటా MU 5501

  640000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2017

  location_on పూణే, మహారాష్ట్ర

  కుబోటా B2420

  261000 లాక్*

  flash_on 24 HP

  date_range 2011

  location_on నాసిక్, మహారాష్ట్ర

  కుబోటా MU5501 4WD

  850000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2019

  location_on సోనిపట్, హర్యానా

  విక్రయించబడింది

  కుబోటా MU 5501

  625000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2020

  location_on సోనిపట్, హర్యానా

  విక్రయించబడింది

  కుబోటా MU 5501

  750000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2020

  location_on సోనిపట్, హర్యానా

  కుబోటా Neostar B2441 4WD

  311000 లాక్*

  flash_on 24 HP

  date_range 2014

  location_on నాసిక్, మహారాష్ట్ర

  కుబోటా L4508

  800000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2016

  location_on సాంగ్లీ, మహారాష్ట్ర

  close