జాన్ డీర్ వాడిన ట్రాక్టర్లు

 • జాన్ డీర్ 5045 D 4WD

  600000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2016

  location_on బనస్ కాంత, గుజరాత్

  జాన్ డీర్ 5405 GearPro

  900000 లాక్*

  flash_on 63 HP

  date_range 2020

  location_on భోపాల్, మధ్యప్రదేశ్

  జాన్ డీర్ 5036 D

  470000 లాక్*

  flash_on 36 HP

  date_range 2018

  location_on తికమ్ గఢ్, మధ్యప్రదేశ్

  జాన్ డీర్ 5036 D

  350000 లాక్*

  flash_on 36 HP

  date_range 2018

  location_on పాల్వాల్, హర్యానా

  జాన్ డీర్ 5042 C

  360000 లాక్*

  flash_on 42 HP

  date_range 2015

  location_on అజ్మీర్, రాజస్థాన్

  జాన్ డీర్ 5050 D

  500000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2014

  location_on ఫరీదాబాద్, హర్యానా

  జాన్ డీర్ 5045 D

  550000 లాక్*

  flash_on 45 HP

  date_range 2019

  location_on అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర

  జాన్ డీర్ 5310

  7500000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2019

  location_on ఫాతేహాబాద్, హర్యానా

  జాన్ డీర్ 5039 D

  335000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2018

  location_on భరత్ పూర్, రాజస్థాన్

  విక్రయించబడింది

  జాన్ డీర్ 5041 C

  310000 లాక్*

  flash_on 41 HP

  date_range 2012

  location_on ఖేరి, ఉత్తరప్రదేశ్

  జాన్ డీర్ 5050 D

  450000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2013

  location_on హనుమాన్ గఢ్, రాజస్థాన్

  జాన్ డీర్ 5039 D

  450000 లాక్*

  flash_on 39 HP

  date_range 2016

  location_on సురేంద్రనగర్, గుజరాత్

  జాన్ డీర్ 5305

  650000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2018

  location_on రేవారి, హర్యానా

  జాన్ డీర్ 5310

  480000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2007

  location_on విదిష, మధ్యప్రదేశ్

  జాన్ డీర్ 5310 4WD

  460000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2007

  location_on బర్నాలా, పంజాబ్

  జాన్ డీర్ 5105

  480000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2019

  location_on సంభాల్, ఉత్తరప్రదేశ్

  జాన్ డీర్ 5050 D

  515000 లాక్*

  flash_on 50 HP

  date_range 2017

  location_on వార్ధా, మహారాష్ట్ర

  జాన్ డీర్ 5036 D

  475000 లాక్*

  flash_on 36 HP

  date_range 2019

  location_on కరౌలి, రాజస్థాన్

  జాన్ డీర్ 5310

  360000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2003

  location_on జబల్ పూర్, మధ్యప్రదేశ్

  జాన్ డీర్ 5310

  445000 లాక్*

  flash_on 55 HP

  date_range 2010

  location_on సంగ్రూర్, పంజాబ్

  close