పాతది ఇండో ఫామ్ ట్రాక్టర్లు

ధర పరిధి

HP పరిధి

162 వాడిన ఇండో ఫామ్ ట్రాక్టర్

ఇండో ఫామ్ 2035 DI

ఇండో ఫామ్ 2035 DI

 • 38 HP
 • 2008

ధర: ₹ 1,80,000

జంజ్ గిర్ - చంపా, చత్తీస్ గఢ్ జంజ్ గిర్ - చంపా, చత్తీస్ గఢ్

ఇండో ఫామ్ 2035 डीआई

ఇండో ఫామ్ 2035 डीआई

 • 38 HP
 • 2007

ధర: ₹ 1,50,000

సీతాపూర్ (జ, ఉత్తరప్రదేశ్ సీతాపూర్ (జ, ఉత్తరప్రదేశ్

ఇండో ఫామ్ 2035 DI

ఇండో ఫామ్ 2035 DI

 • 38 HP
 • 2005

ధర: ₹ 1,70,000

బులంద్ షహర్, ఉత్తరప్రదేశ్ బులంద్ షహర్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఇండో ఫామ్ 3048 DI

ఇండో ఫామ్ 3048 DI

 • 50 HP
 • 2014

ధర: ₹ 2,65,000

రైసెన్, మధ్యప్రదేశ్ రైసెన్, మధ్యప్రదేశ్

ఇండో ఫామ్ 2040

ఇండో ఫామ్ 2040

 • 40 HP
 • 2009

ధర: ₹ 2,90,000

కలహండి, ఒరిస్సా కలహండి, ఒరిస్సా

ఇండో ఫామ్ 2030 DI

ఇండో ఫామ్ 2030 DI

 • 34 HP
 • 2008

ధర: ₹ 2,50,000

ముజఫర్ నగర్, ఉత్తరప్రదేశ్ ముజఫర్ నగర్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఇండో ఫామ్ 3035 DI

ఇండో ఫామ్ 3035 DI

 • 38 HP
 • 2020

ధర: ₹ 4,50,000

రాంచీ, జార్ఖండ్ రాంచీ, జార్ఖండ్

ఇండో ఫామ్ 3048 DI

ఇండో ఫామ్ 3048 DI

 • 50 HP
 • 2020

ధర: ₹ 6,30,000

రాయచూరు, కర్ణాటక రాయచూరు, కర్ణాటక

ఇండో ఫామ్ 3048 DI

ఇండో ఫామ్ 3048 DI

 • 50 HP
 • 2013

ధర: ₹ 4,90,000

దేవస్, మధ్యప్రదేశ్ దేవస్, మధ్యప్రదేశ్

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel