ఫామ్‌ట్రాక్ వాడిన ట్రాక్టర్లు

ప్రీమియం

ఫామ్‌ట్రాక్ 45

330000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2010

location_on రోహ్తక్, హర్యానా

ప్రీమియం

ఫామ్‌ట్రాక్ 6065 4WD

700000 లాక్*

flash_on 65 HP

date_range 2017

location_on బాగ్ పట్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఫామ్‌ట్రాక్ Champion Plus

280000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2012

location_on హనుమాన్ గఢ్, రాజస్థాన్

ఫామ్‌ట్రాక్ 45

285000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2011

location_on అల్వార్, రాజస్థాన్

ఫామ్‌ట్రాక్ CHAMPION 35

150000 లాక్*

flash_on 35 HP

date_range 2004

location_on బిజ్నోర్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

275000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2008

location_on కురుక్షేత్ర, హర్యానా

ఫామ్‌ట్రాక్ 65 EPI

350000 లాక్*

flash_on 55 HP

date_range 2011

location_on లూధియానా, పంజాబ్

ఫామ్‌ట్రాక్ CHAMPION XP 41

350000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2014

location_on గంగానగర్, రాజస్థాన్

ఫామ్‌ట్రాక్ Champion 42

510000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2020

location_on గొండా, ఉత్తరప్రదేశ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

225000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 1998

location_on జలంధర్, పంజాబ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

235000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 1998

location_on లూధియానా, పంజాబ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

225000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 1999

location_on ఫాతేహాబాద్, హర్యానా

ఫామ్‌ట్రాక్ 50 Smart

160000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 1996

location_on గంగానగర్, రాజస్థాన్

ఫామ్‌ట్రాక్ 45

225000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2010

location_on ఇండోర్, మధ్యప్రదేశ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 45

285000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2011

location_on అల్వార్, రాజస్థాన్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

225000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 1996

location_on ఫతేగఢ్ సాహిబ్, పంజాబ్

ఫామ్‌ట్రాక్ Champion 42

360000 లాక్*

flash_on 42 HP

date_range 2018

location_on ఎటావా, ఉత్తరప్రదేశ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 3600

130000 లాక్*

flash_on 47 HP

date_range 1995

location_on బతిండా, పంజాబ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

240000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2006

location_on బతిండా, పంజాబ్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

200000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2002

location_on బిజ్నోర్, ఉత్తరప్రదేశ్

close