ఐషర్ వాడిన ట్రాక్టర్లు

ప్రీమియం

ఐషర్ 380 SUPER DI

270000 లాక్*

flash_on 40 HP

date_range 2010

location_on ఫిరోజాబాద్, ఉత్తరప్రదేశ్

ప్రీమియం

ఐషర్ Kalmi

80000 లాక్*

flash_on 27 HP

date_range 2000

location_on సహరన్ పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఐషర్ 242

90000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 1999

location_on అజంగఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఐషర్ 242

140000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 1998

location_on మొరాదాబాద్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఐషర్ 5150 SUPER DI

380000 లాక్*

flash_on 50 HP

date_range 2014

location_on ధార్, మధ్యప్రదేశ్

ఐషర్ 241 XTRAC

275000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 2018

location_on ముక్త్సర్, పంజాబ్

ఐషర్ 485 SUPER DI

165500 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2000

location_on సోనిపట్, హర్యానా

ఐషర్ 485 SUPER DI

500000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2019

location_on జింద్, హర్యానా

ఐషర్ 485 SUPER DI

425000 లాక్*

flash_on 45 HP

date_range 2018

location_on ఖర్గోన్, మధ్యప్రదేశ్

ఐషర్ 242

175000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 2010

location_on లఖింపూర్ ఖేరి, ఉత్తరప్రదేశ్

ఐషర్ 241 XTRAC

150000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 1998

location_on బాగ్ పట్, ఉత్తరప్రదేశ్

ఐషర్ 241 XTRAC

230000 లాక్*

flash_on 25 HP

date_range 2011

location_on గుర్గావ్, హర్యానా

close