சோனாலிகா Brand Logo

சோனாலிகா டிராக்டர்கள்

சோனாலிகா டிராக்டர் ஒரு பரந்த விலையில் சோனாலிகா டிராக்டர்கள் மாடல்களை பொருளாதார விலையில் வழங்குகிறது. சோனாலிகா டிராக்டர் விலை 3.00 லட்சத்திலிருந்து தொடங்கி * மற்றும் அதன் மிகவும் விலையுயர்ந்த டிராக்டர் சோனாலிகா வேர்ல்ட்ராக் 90 4WD அதன் விலை ரூ. 12.60 லட்சம் *. சோனாலிகா டிராக்டர் எப்போதும் விவசாயிகளின் தேவைக்கேற்ப டிராக்டர்களை உற்பத்தி செய்கிறது மற்றும் இந்தியாவில் சோன்லிகா டிராக்டர் விலையும் மிகவும் நியாயமானதாகும். பிரபலமான சோனலிகா டிராக்டர்கள் சோனாலிகா டிஐ 745 III, சோனாலிகா ஜிடி 20 ஆர்எக்ஸ், சோனாலிகா 35 டிஐ சிக்கந்தர் மற்றும் பல. புதுப்பிக்கப்பட்ட சோனாலிகா டிராக்டர் விலை பட்டியலுக்கு கீழே பாருங்கள்.

சோனாலிகா இந்தியாவில் டிராக்டர்களின் விலை பட்டியல் (2021)

மேலும் வாசிக்க
சமீபத்திய சோனாலிகா டிராக்டர்கள் விலை
சோனாலிகா 42 டி.ஐ.சிகந்தர் Rs. 5.40-5.70 லட்சம்*
சோனாலிகா WT 60 சிக்கந்தர் Rs. 7.90-8.40 லட்சம்*
சோனாலிகா DI 60 சிக்கந்தர் Rs. 7.60-7.90 லட்சம்*
சோனாலிகா Tiger 26 Rs. 4.75-5.10 லட்சம்*
சோனாலிகா DI 745 III Rs. 5.45-5.75 லட்சம்*
சோனாலிகா DI 750III Rs. 6.10-6.40 லட்சம்*
சோனாலிகா 35 டி.ஐ.சிகந்தர் Rs. 5.05-5.40 லட்சம்*
சோனாலிகா 35 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் Rs. 5.15-5.50 லட்சம்*
சோனாலிகா 42 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் Rs. 5.40-5.75 லட்சம்*

2 WD

சோனாலிகா 42 டி.ஐ.சிகந்தர்

flash_on45 HP

settingsந / அ

5.40-5.70 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா WT 60 சிக்கந்தர்

flash_on60 HP

settingsந / அ

7.90-8.40 லாக்*

4 WD

சோனாலிகா Tiger 26

flash_on26 HP

settingsந / அ

4.75-5.10 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 745 III

flash_on50 HP

settings3067 CC

5.45-5.75 லாக்*

2WD/4WD

சோனாலிகா DI 50 புலி

flash_on52 HP

settings3065 CC

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 750III

flash_on55 HP

settings3707 CC

6.10-6.40 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 60 சிக்கந்தர்

flash_on60 HP

settingsந / அ

7.60-7.90 லாக்*

4 WD

சோனாலிகா GT 20

flash_on20 HP

settings959 CC

3.20-3.35 லாக்*

4 WD

சோனாலிகா GT 22

flash_on22 HP

settings979 CC

3.42 லாக்*

4 WD

சோனாலிகா GT 26

flash_on26 HP

settings1318 CC

4.40-4.60 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 730 II HDM

flash_on30 HP

settings2044 CC

4.80 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 30 பாக்பாண

flash_on30 HP

settingsந / அ

4.40-4.60 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 32 RX

flash_on32 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 734 (S1)

flash_on34 HP

settings2780 CC

4.92 லாக்*

2WD/4WD

சோனாலிகா Tiger Electric

flash_on35 HP

settingsந / அ

5.99 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா மிமீ 35 DI

flash_on35 HP

settings2780 CC

4.76-4.95 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 35 Rx

flash_on39 HP

settings2780 CC

5.00-5.25 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா 35 டி.ஐ.சிகந்தர்

flash_on39 HP

settingsந / அ

5.05-5.40 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா எம்.எம்+ 39 DI

flash_on39 HP

settings2780 CC

5.02-5.28 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 35

flash_on39 HP

settingsந / அ

5.10-5.25 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 42 RX

flash_on42 HP

settings2893 CC

5.30-5.55 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா எம்.எம் + 41 DI

flash_on42 HP

settings2891 CC

5.30-5.50 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா Rx 42 மகாபலி

flash_on42 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 740 III S3

flash_on45 HP

settings2780 CC

5.30-5.60 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா 745 DI III சிக்கந்தர்

flash_on50 HP

settingsந / அ

5.75-6.20 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா எம்.எம் + 45 DI

flash_on50 HP

settings3067 CC

5.65-5.80 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 745 DLX

flash_on50 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா Rx 47 மகாபலி

flash_on50 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 47 RX

flash_on50 HP

settings3067 CC

5.60-5.90 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 47 DLX

flash_on50 HP

settingsந / அ

ந / அ

2WD/4WD

சோனாலிகா DI 47 புலி

flash_on50 HP

settings3065 CC

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா MM+ 50

flash_on51 HP

settings3067 CC

5.90-6.20 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 50 DLX

flash_on52 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 50 சிக்கந்தர்

flash_on52 HP

settingsந / அ

6.20-6.60 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 50 Rx

flash_on52 HP

settingsந / அ

6.10-6.45 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI-60 MM சூப்பர் RX

flash_on52 HP

settingsந / அ

7.10-7.55 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 750 III DLX

flash_on55 HP

settingsந / அ

ந / அ

2WD/4WD

சோனாலிகா DI 55 புலி

flash_on55 HP

settings4087 CC

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 55 DLX

flash_on55 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா RX 750 III DLX

flash_on55 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 750 III Multi Speed DLX

flash_on55 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா RX 55 DLX

flash_on55 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 750 சிக்கந்தர்

flash_on55 HP

settingsந / அ

6.05-6.40 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 60 DLX

flash_on60 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா RX 60 DLX

flash_on60 HP

settingsந / அ

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா WT 60 RX சிக்கந்தர்

flash_on60 HP

settingsந / அ

7.90-8.40 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 60

flash_on60 HP

settings3707 CC

5.90 - 6.40 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா வொர்ல் ட்ராக் 60 RX

flash_on60 HP

settings3707 CC

7.90-8.45 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா 60 RX சிக்கந்தர்

flash_on60 HP

settingsந / அ

7.90-8.40 லாக்*

4 WD

சோனாலிகா DI 60 RX- 4WD

flash_on60 HP

settings3707 CC

7.50-8.75 லாக்*

2 WD

சோனாலிகா DI 60 புலி

flash_on60 HP

settings4087 CC

ந / அ

2 WD

சோனாலிகா DI 60 RX

flash_on60 HP

settings3707 CC

6.70-6.99 லாக்*

4 WD

சோனாலிகா வோர்ல்ட ட்ராக் 90 4WD

flash_on90 HP

settings4087 CC

12.30-12.60 லாக்*

தொடர்புடைய பிராண்டுகள்

பயன்படுத்தப்பட்டது சோனாலிகா டிராக்டர்கள்

பிரீமியம்

சோனாலிகா DI 60 RX

725000 லட்சம்*

flash_on 60 HP

date_range 2020

location_on மதுபானி, பீகார்

பிரீமியம்

சோனாலிகா DI 745 III

250000 லட்சம்*

flash_on 50 HP

date_range 2007

location_on சித்தார்கர், ராஜஸ்தான்

சோனாலிகா DI 740 III S3

500000 லட்சம்*

flash_on 42 HP

date_range 2019

location_on சுரேந்திரநகர், குஜராத்

சோனாலிகா 35 DI Sikander

160000 லட்சம்*

flash_on 39 HP

date_range 2004

location_on ஜோதிபா புலே நகர், உத்தரபிரதேசம்

சோனாலிகா DI 734 (S1)

270000 லட்சம்*

flash_on 34 HP

date_range 2017

location_on பன்னா, மத்தியப் பிரதேசம்

சோனாலிகா GT 26 Rx

370000 லட்சம்*

flash_on 26 HP

date_range 2016

location_on புனே, மகாராஷ்டிரா

சோனாலிகா DI 60 RX

598000 லட்சம்*

flash_on 60 HP

date_range 2019

location_on பர்னாலா, பஞ்சாப்

சோனாலிகா Rx 47 Mahabali

575000 லட்சம்*

flash_on 50 HP

date_range 2013

location_on இந்தூர், மத்தியப் பிரதேசம்

பற்றி சோனாலிகா டிராக்டர்கள்

டிராக்டர் துறையில் மிகவும் நம்பகமான பிராண்டுகளில் சோனாலிகா டிராக்டர் ஒன்றாகும். சோனாலிகாவை தங்கள் முதல் தேர்வாக தேர்ந்தெடுக்கும் மில்லியன் கணக்கான விவசாயிகள் உள்ளனர். ஒவ்வொரு வகையான தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பல மாதிரிகள் மற்றும் தயாரிப்புகள் சோனாலிகாவில் உள்ளன. 20 ஹெச்பி முதல் 120 ஹெச்பி வரை, சோனாலிகா டிராக்டர்கள் மிகவும் செயல்படுகின்றன.

சோனலிகா டிராக்டர்கள் அதிகம் விற்பனையாகும் டிராக்டர்களை உற்பத்தி செய்கின்றன, அவற்றின் பல்வேறு டிராக்டர்களும் மிகவும் அகலமானவை. சோனாலிகா டிராக்டர்கள் 20 ஹெச்பி - 120 ஹெச்பி டிராக்டரைக் கொண்டுள்ளன, இது பெரும்பாலான இந்திய பிராண்டுகளை விட அதிகமாக உள்ளது. சோனாலிகா டிராக்டர் விலை ரூ. 3 லட்சம். இதன் பொருள் இந்தியாவில் சோனாலிகா டிராக்டர் விலை 2019 வாங்குபவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

சோனாலிகா டிராக்டர்கள் ஒரு இந்திய பிராண்ட் மட்டுமல்ல, இது சர்வதேச அளவில் மிகவும் பிரபலமானது. சோனாலிகா உலகளவில் 100 நாடுகளில் உள்ளது மற்றும் இது மிகவும் நம்பகமான பிராண்ட் ஆகும்.

சோனாலிகா டிராக்டர் நிறுவனர் பெயர் பற்றி அறிய விரும்புகிறீர்களா?

தனது 65 வயதில், லட்சுமன் தாஸ் மிட்டல் சோனாலிகா நிறுவனத்தை நிறுவினார், இது மிகவும் பிரபலமான டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் பிராண்டாகும். சோனாலிகா டிராக்டர் நிறுவனம் ஒரு பிரபலமான சர்வதேச பிராண்டாகும், இது அவர்களின் தரமான தயாரிப்புகளை உலகளவில் வழங்குகிறது. சோனாலிகா டிராக்டர்கள் எப்போதும் இந்திய விவசாயிகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன.

சோனாலிகா டிராக்டர்ஸ் பிராண்ட் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்!

உங்களுக்கு பிடித்த சோனாலிகா டிராக்டர் பிராண்டைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் தெரியுமா?

டிராக்டர் துறையின் இளைய உற்பத்தியாளர் சோனாலிகா டிராக்டர் பிராண்ட். ஆனால் அவை சிறந்தவை என்பதை நிரூபித்தன, மலிவு மற்றும் தரமான தயாரிப்புகள் மூலம் மக்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் அவர்கள் பொருளாதார டைம்ஸால் ‘இந்தியாவின் ஐகானிக் பிராண்ட்’ வென்றனர்.

சோனாலிகா டிராக்டரின் சமீபத்திய சாதனை

சோனலிகா டிராக்டர்ஸ் சமீபத்தில் தனது பட்டறை மற்றும் தயாரிப்பை சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தியது.
நிறுவனம் சமீபத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த டிராக்டர் உற்பத்தி ஆலையைத் திறந்துள்ளது, இந்த ஆலை ஒரு வருடத்தில் 3 லட்சம் டிராக்டர்களின் உற்பத்தி திறன் கொண்டது.

சோனாலிகா டிராக்டர் கி காசியத்

 • சோனாலிகா மிக உயர்ந்த ஹெச்பி டிராக்டர்களைக் கொண்டுள்ளது, டபிள்யூ.டி 90 டிராக்டர் (90 ஹெச்பி)
 • சோனாலிகா பல்வேறு சிறப்பு பயன்பாட்டு டிராக்டர்களையும் கொண்டுள்ளது.
 • இந்தியாவில் சோனாலிகா டிராக்டர் விலை பட்டியல், வாங்குபவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது.

மிகவும் பிரபலமான சோனலிகா டிராக்டர்

சோனாலிகா டிராக்டர்கள் இப்போது மிகவும் பிரபலமானவை-ஒரு-நாள், மிகவும் பிரபலமான சோனாலிகா டிராக்டர்கள்:

 • சோனாலிகா டிஐ 35 - 39 ஹெச்பி, விலை விரைவில் கிடைக்கும்
 • சோனாலிகா டிஐ 750 III - 55 ஹெச்பி, ரூ. 6.10 முதல் ரூ. 6.40 லட்சம்
 • சோனாலிகா 42 டிஐ சிக்கந்தர் - 42 ஹெச்பி, ரூ. 5.40 முதல் ரூ. 5.70 லட்சம்

மிகவும் விலையுயர்ந்த சோனாலிகா டிராக்டர் சோனாலிகா வேர்ல்ட்ராக் 90 4WD, இந்த டிராக்டரின் விலை ரூ. 12.50 லட்சம். இது 90 ஹெச்பி டிராக்டர், மிகவும் சக்திவாய்ந்த டிராக்டர்.

சப்ஸே காம் டீசல் மே, சப்ஸே ஜ்யாதா தகாட் அவுர் ரப்தார்

சோனாலிகா டிராக்டர் ஆல் மாடல் அதிக மைலேஜ் அளிப்பதாக உறுதியளிக்கிறது, இது வயல்களில் நிறைய பணத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது.

சோனாலிகா மினி டிராக்டர்கள்

சோனாலிகா டிராக்டர் இந்தியா உங்கள் பண்ணைகள் மற்றும் பழத்தோட்டங்களில் குறுகிய மற்றும் சிறிய பயன்பாட்டிற்காக ஒரு நல்ல வகை மினி டிராக்டர்களைக் கொண்டுள்ளது. சோனாலிகா மினி டிராக்டர்களும் மிகவும் லாபகரமானவை. நீங்கள் ஒன்றை வாங்க விரும்பினால், சோனலிகா மினி டிராக்டர் விலையைக் காணலாம். சோனாலிகா டிராக்டர் மினி வீதம் இந்திய வாங்குபவர்களுக்கு மிகவும் நியாயமான மற்றும் மலிவு.

சோனாலிகா சிறப்பு விண்ணப்ப டிராக்டர்கள்

சாதாரண டிராக்டர் பயன்பாட்டைத் தவிர, சில நேரங்களில் நீங்கள் விதைப்பதைத் தவிர மற்ற பண்ணை பயன்பாடுகளைக் கொண்ட டிராக்டர்களும் தேவைப்படலாம்.
சோனாலிகா சிறப்பு பயன்பாட்டு டிராக்டர்களின் வரம்பைக் கொண்டுள்ளது, இது உங்களுக்கு கடின உழைப்பை எளிதில் செய்ய உதவுகிறது.

பயன்படுத்திய சோனலிகா டிராக்டரை வாங்க விரும்புகிறீர்களா?

பயன்படுத்திய சோனாலிகா டிராக்டர் மூலம் உங்கள் டிராக்டரை மாற்றுவது சிறந்த யோசனை. டிராக்டர் குரு.காமில் ஆன்லைனில் செகண்ட் ஹேண்ட் சோனலிகா டிராக்டரை வாங்கவும். இங்கே நீங்கள் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட நம்பகமான விற்பனையாளரை முழு ஆவணங்களுடன் நியாயமான விலையில் பெறலாம். எனவே, டிராக்டர் குரு.காமில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட சோனாலிகா டிராக்டரை வாங்குவது உங்களுக்கு சிறந்த வழி. முழுமையான விரிவான தகவல்களுடன் இந்தியாவில் சோனாலிகா டிராக்டர் விலையை இங்கே காணலாம்.

சோனாலிகா டிராக்டர் தொடர்பு எண்

மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் சோனாலிகா அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தையும் பார்வையிடலாம்.

சோனாலிகா கட்டணமில்லா எண்: 18001021011

சோனாலிகா டிராக்டர் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் - www.sonalika.com

விவசாயிகளுக்கு சோனலிகா டிராக்டர் ஏன் சிறந்த வழி?

சோனாலிகா டிராக்டர் அற்புதமான செயல்திறனை வழங்குகிறது மற்றும் துறைகளில் நம்பமுடியாத உற்பத்தித்திறனை வழங்குகிறது. சோனாலிகா டிராக்டர்கள் இந்திய நிலத்திற்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்படுகின்றன. சோனலிகா டிராக்டர்கள் 4 வீல் டிரைவ், ஏசி கேபின், மினி டிராக்டர் போன்ற அனைத்து விருப்பங்களிலும் வருகிறது. உங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

அனைத்து சோனாலிகா டிராக்டர்களும் ஒரு மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப தீர்வை சோனாலிகா டிராக்டரின் மலிவு விலையில் வழங்கப்படுகின்றன, இது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் பட்ஜெட்டில் பொருந்துகிறது. சோனாலிகாவின் அனைத்து டிராக்டர்களும் திறமையானவை மற்றும் திறமையானவை, அதோடு அவை எரிபொருள் திறன் கொண்டவை. எனவே, சோனாலிகா டிராக்டர் வாங்குவது இந்திய விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். யார் பண்ணையில் தங்கள் உற்பத்தித்திறனை பட்ஜெட் விகிதத்தில் அதிகரிக்க விரும்புகிறார்கள், பின்னர் சோனலிகா டிராக்டர் என்பது சோனாலிகா டிராக்டர்களைப் பற்றிய உருவாக்கம் கீழேயுள்ள எண்ணிக்கையில் ஒரு மோதிரத்தை அளிக்கிறது மற்றும் அவர்களுக்கு சிறந்த வழி. டிராக்டர் குரு.காமில் மட்டும் சோனாலிகா டிராக்டர்களை வாங்கவும்.

இந்தியாவில் சோனாலிகா டிராக்டர்

சோனலிகா டிராக்டர் அனைத்து தனித்துவமான மற்றும் ஸ்மார்ட் அம்சங்களுடன் வருகிறது, அவை களத்தில் திறம்பட மற்றும் திறமையானவை என்பதை நிரூபிக்கின்றன. அவர்கள் எப்போதும் தரம் வாய்ந்த தயாரிப்புகளை தயாரித்து மலிவு விலையில் வழங்குகிறார்கள். சோனாலிகா இந்தியா அதன் மேம்பட்ட மினி டிராக்டர்களுக்கும் பிரபலமானது, இது பொருளாதார மினி டிராக்டர் சோனாலிகா விலையுடன் வருகிறது. மேலும், சோனாலிகா டிராக்டர் 50 ஹெச்பி இந்தியாவில் சிறந்த மற்றும் பிரபலமான டிராக்டர் ஆகும். இந்தியாவில் பிரபலமான சில சோனலிகா டிராக்டர் விலையை கீழே பாருங்கள்.

 • சோனாலிகா 20 ஹெச்பி டிராக்டர் விலை ரூ. 3.20-3.35 லட்சம் *.
 • சோனாலிகா 50 ஹெச்பி டிராக்டர் விலை ரூ. 5.45-5.75 லட்சம் *.
 • 52 ஆர்எக்ஸ் புலி டிராக்டர் விலை சோனாலிகா ரூ. 6.50-6.80 லட்சம் *.
 • 30 டிஐ பாக்பன் சோனாலிகா இந்தியாவில் சிறிய டிராக்டர் விலை ரூ. 4.40-4.60 லட்சம் *.
 • சாலை விலையில் DI 745 III சோனலிகா டிராக்டர் ரூ. 5.45-5.75 லட்சம் *.
 • MM 35 DI சோனலிகா டிராக்டர் rs 4.76-4.95 லட்சம் *.

சோனாலிகா அனைத்து டிராக்டர் விலை, இந்தியாவில் சோனாலிகா மினி டிராக்டர் விலை, புதிய சோனாலிகா டிராக்டர் விலை மற்றும் சோனலிகா 4wd டிராக்டர் விலை ஆகியவற்றைக் கண்டறியவும். இங்கே நீங்கள் சோனலிகா டிராக்டர் படம், சோனாலிகா டிராக்டர் ஹெச்பி, சோனாலிகா டிராக்டர் லோகோ மற்றும் சோனாலிகா அனைத்து மாடல் விலையையும் காணலாம். இதனுடன், ஒடிசா மற்றும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள சோனாலிகா டிராக்டர் விலையையும் இங்கே பெறலாம்.

 

டிராக்டர் குரு - உங்களுக்காக

உங்கள் அடுத்த டிராக்டரைத் தேர்வுசெய்ய உதவும் பல்வேறு தனித்துவமான அம்சங்களை டிராக்டர் குரு உங்களுக்கு வழங்குகிறது. சோனலிகா டிராக்டர் புதிய மாடல்கள் மற்றும் சோனலிகா புதிய டிராக்டர் பற்றி அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் இந்தியாவில் சோனாலிகா டிராக்டர் விலை பட்டியலைப் பார்க்கவும். மேலும், மேலும் தகவலுக்கு எங்கள் இணையதளத்தில் சோனாலிகா டிராக்டர் வீடியோவைப் பாருங்கள்.

இந்தியாவில் சோனாலிகா மினி டிராக்டர் விலை பட்டியல் மற்றும் அனைத்து சோனாலிகா விலை பட்டியலுக்கும் கீழே பாருங்கள்.

close