டிராக்டர் குரு தனியுரிமைக் கொள்கை

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கை தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 மற்றும் விதிமுறைகள் (நேரத்திற்கு ஏற்றவாறு) செய்யப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் கான்ட்ராக்ட் படிவத்தில் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பதிவு ஆகும்.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கை www.tractorguru.com. க்கு பொருந்தும். டொமைன் பெயர் www.tractorguru.com டிராக்டர் ஜங்ஷனுக்கு சொந்தமானது, இந்திய கூட்டுச் சட்டம் 1932 இன் பிரிவு 58 இன் கீழ் ஒரு கூட்டு நிறுவனம், அதன் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் 44, புதிய த ud த்பூர், அஜாத் நகர், ஆல்வார், 301001, ராஜஸ்தான்.

இந்த ஆவணத்தில் பயன்படுத்தப்படும் “நாங்கள்” / “எங்களை” / “எங்கள்” என்பது டிராக்டர் குரு மற்றும் 'நீங்கள்' / 'உங்கள்' / 'நீங்களே' என்பது எந்தவொரு சேவையையும் தயாரிப்பையும் பார்வையிடும் அல்லது அணுகும் அல்லது பயன்படுத்தும் பயனர்களைக் குறிக்கிறது. (கூட்டாக “பயன்பாடு”) வலைத்தளம் / மொபைல் தளம் / பயன்பாட்டின் மூலம் அல்லது தனித்தனியாக மற்றும் கூட்டாக, “வலைத்தளம்”).

விதிமுறை மற்றும நிபந்த:

ஒப்புதல்:

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை கவனமாகப் படிக்கவும். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள், ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள்.எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் அல்லது எங்கள் சேவை அல்லது உற்பத்தியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்/பெறுவதன் மூலம், உங்கள் அசாதாரண நிபந்தனை அல்லது ஒப்பந்த குருவுக்கு ஒப்பந்தங்களை வழங்குவதன் மூலம், பிரிவு 43A, பிரிவு, 2000 ஆம் ஆண்டின் முதல் பகுதி, பிரிவு 72A ஆகியவற்றின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் தகவலை மாற்றவும் வெளிப்படுத்தவும்நீங்கள் சேகரித்தல், பகிர்வு செய்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பரிமாற்றம் செய்தல் போன்ற தகவல்களை நீங்கள் அல்லது உங்களுடனேயே வழங்கப்பட்டால், எங்களுடனான தகவல்களைப் பகிர அனைத்து சட்டபூர்வமான உரிமைகள் மற்றும் சட்டபூர்வமான அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின் விதிமுறைகளுடன் நீங்கள் உடன்படவில்லை எனில், எங்கள் வலைத்தளத்தை அணுகவோ/பயன்படுத்தவோ வேண்டாம் அல்லது எங்கள் சேவை அல்லது எங்கள் வலைத்தளத்தின் எந்தவொரு தயாரிப்பையும் பெற வேண்டாம்.

நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல் (உங்கள் தகவல்) மற்றும் சேமித்தல்:

வலைத்தளத்திற்கு நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது அல்லது இணையதளத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எந்தவொரு சேவைகளையும் தயாரிப்புகளையும் நீங்கள் பதிவுசெய்த பயனராகவோ அல்லது வேறுவழியிலோ பெறும்போது உங்கள் தகவல்களை நாங்கள் சேகரிப்போம். சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு:

உங்கள் பெயர், வயது, முகவரி, மின்னஞ்சல் ஐடி, தொலைபேசி எண், பிறந்த தேதி, பாலினம், முகவரி, வேறு எந்த முக்கியமான தனிப்பட்ட தரவு அல்லது தகவல் உள்ளிட்ட உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள்.

சமூக ஊடகங்கள் போன்ற மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து உங்கள் தகவலை நாங்கள் பெறலாம், அவ்வாறான நிலையில், நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல்களில் அந்த சமூக ஊடகத்துடன் தொடர்புடைய உங்கள் பயனர் பெயர், சமூக ஊடகங்களுடன் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள உரிமை உள்ள எந்தவொரு தகவல் அல்லது உள்ளடக்கம் ஆகியவை அடங்கும். உங்கள் சுயவிவரப் படம், மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது நண்பர்கள் பட்டியல் மற்றும் அந்த சமூக ஊடகத்துடன் நீங்கள் பகிரங்கப்படுத்திய எந்த தகவலும். நீங்கள் வலைத்தளத்தை அணுகும்போது அல்லது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் எந்தவொரு டிராக்டர் குரு நிறுவனத்தையும் கையாளும் போது, இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, அத்தகைய தகவல்களையும் உள்ளடக்கத்தையும் சேகரிக்கவும், சேமிக்கவும், பயன்படுத்தவும் தக்கவைக்கவும் நீங்கள் டிராக்டர் குருவுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கிறீர்கள்.

உங்கள் தகவல் பெரும்பாலும் மின்னணு வடிவத்தில் சேமிக்கப்படும், இருப்பினும் சில தரவு உடல் வடிவத்தில் சேமிக்கப்படும். பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களின் கீழ் இணக்கத்திற்கு உட்பட்டு இந்திய குடியரசு தவிர பிற நாடுகளில் உங்கள் தகவல்களை நாங்கள் சேமிக்கலாம், சேகரிக்கலாம், பயன்படுத்தலாம் மற்றும் செயலாக்கலாம். உங்கள் தகவல்களைச் சேமிக்க அல்லது செயலாக்க மூன்றாம் தரப்பினருடன் (இந்தியாவிற்கு வெளியே அல்லது வெளியே) நாங்கள் உடன்படிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம், மேலும் இதுபோன்ற மூன்றாம் தரப்பினருக்கு உங்கள் தகவல்களைப் பாதுகாக்க அவர்களின் சொந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இருக்கலாம்.

சேகரிப்பு, சேமிப்பு, செயலாக்கம் ஆகியவற்றின் நோக்கம்:

டிராக்டர் குருவின் செயல்பாடு அல்லது செயல்பாட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு அல்லது சேவையை உங்களுக்கு வழங்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே டிராக்டர் குரு உங்கள் தகவல்களை சேகரிக்கிறார், இது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது (ஆனால் நோக்கம்):

பகிர்வு, பரிமாற்றம் அல்லது வெளிப்படுத்தல்:

எங்கள் வலைத்தளத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் எந்தவொரு சேவையும் அல்லது தயாரிப்பும் டிராக்டர் குரு அல்லது அதன் விற்பனையாளர், வியாபாரி, ஓஇஎம், சேனல் கூட்டாளர்கள் மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினரால் (“பிற நிறுவனங்கள்”) வழங்கப்படலாம், அவை டிராக்டர் குருவிடம் பதிவுசெய்யப்பட்டு சேவைகளை வழங்க அல்லது வலைத்தளத்தின் மூலம் தயாரிப்புகளை வழங்கலாம் .

அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நோக்கங்களுக்காக நீங்கள் தேடும் சேவை அல்லது தயாரிப்பு வகையைப் பொறுத்து, டிராக்டர் குரு உங்கள் தகவல்களை மற்ற நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், வெளிப்படுத்தலாம், மாற்றலாம் அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். டிராக்டர் குரு உங்களுடைய தனிப்பட்ட அல்லது தனிப்பட்ட அல்லாத தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், அங்கு உங்களுக்கு சேவை அல்லது தயாரிப்பை வழங்குவதற்காக இதுபோன்ற பிற நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம், மேலும் நீங்கள் டிராக்டர் குருவை வழங்குகிறீர்கள், இதைச் செய்ய உங்கள் நிபந்தனையற்ற ஒப்புதல்.

டிராக்டர் குரு, மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள், கூட்டாளர்கள் அல்லது நிதி நிறுவனங்கள் அவ்வப்போது தொடங்கிய பல்வேறு திட்டங்கள் அல்லது முன்முயற்சிகளை எளிதாக்குவதற்கு உங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் அல்லது மறைமுக ஒப்புதல் இல்லாமல் புள்ளிவிவர தரவு மற்றும் / அல்லது பிற தனிநபர் அல்லாத தகவல்கள் அல்லது விவரங்களை டிராக்டர் குரு பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

இது தவிர, அடையாளத்தை சரிபார்க்கும் நோக்கத்திற்காக அல்லது தடுப்பு, கண்டறிதல், விசாரணை உள்ளிட்ட உங்கள் தகவல்களைப் பெறுவதற்கு சட்டத்தின் கீழ் கட்டளையிடப்பட்ட எந்தவொரு அரசு நிறுவனம் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்ட அமலாக்க முகவர் (LEA கள்) உடன் உங்கள் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் உரிமையை டிராக்டர் குரு கொண்டுள்ளது. இணைய சம்பவங்கள், வழக்குத் தொடுப்பது மற்றும் குற்றங்களைத் தண்டித்தல் போன்றவற்றுடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.

மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள்:

எங்கள் வலைத்தளத்திற்கான உங்கள் பயன்பாடு போது, மூன்றாம் தரப்பினரால் வழங்கப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளம் / விளம்பரங்கள் / மின்னணு தகவல் தொடர்பு சேவைக்கான இணைப்புகளை நீங்கள் காணலாம் என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மூன்றாம் தரப்பினரின் செயல்பாடு டிராக்டர் குருவின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாததால், டிராக்டர் குரு எந்தவொரு சேவை அல்லது தயாரிப்புக்கும் எந்தவொரு ஒப்புதலும் / உத்தரவாதமும் அளிக்கவில்லை, மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்கள் மூலம் வழங்கப்படுவதில்லை அல்லது எந்தவொரு தனியுரிமைக் கொள்கை அல்லது பிற கொள்கைகளுடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு பிரதிநிதித்துவத்தையும் செய்யாது மூன்றாம் தரப்பு. அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளத்தின் எந்தவொரு பயன்பாடும் அல்லது மூன்றாம் தரப்பு மூலம் எந்தவொரு சேவையையும் தயாரிப்பையும் பெறுவது உங்கள் ஆபத்தில் இருக்கும் மற்றும் எந்தவொரு இழப்பு / சேதத்திற்கும் அல்லது வேறு வழியில்லாமல் டிராக்டர் குரு பொறுப்பு அல்ல.

அத்தகைய வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு இதுபோன்ற மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களின் தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்:

அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல், பயன்பாடு அல்லது வெளிப்படுத்தல் அல்லது மாற்றத்திலிருந்து உங்கள் தகவலைப் பாதுகாக்க டிராக்டர் குரு மிகுந்த அக்கறை செலுத்துகிறார். உங்கள் தகவலைப் பாதுகாக்க தகுந்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்கிறோம், மேலும் சட்டத்தால் கட்டளையிடப்பட்டபடி உங்கள் தகவல் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிசெய்கிறோம். இந்த நோக்கத்திற்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் அல்லது எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது வெளிப்படுத்துவதிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக, தொழில்நுட்ப, செயல்பாட்டு, நிர்வாக மற்றும் உடல் பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகளை உள்ளடக்குவதற்கு, தொழில்துறை தரத்திற்கு ஏற்ப நியாயமான பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம்.

தொழில் தரத்தின்படி உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பாதுகாக்கும்போது, இணையம் அல்லது கணினி நெட்வொர்க்குகள் முழுமையாக பாதுகாப்பாக இல்லை என்பதையும், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலின் பாதுகாப்பு குறித்து எந்தவொரு முழுமையான உத்தரவாதத்தையும் நாங்கள் வழங்க முடியாது என்பதையும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். ஆகவே, உங்கள் தகவல்களை இழந்ததற்கு நீங்கள் எந்த வகையிலும் பொறுப்பான டிராக்டர் குருவை நீங்கள் வைத்திருக்க மாட்டீர்கள் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், அல்லது நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வேறு எந்த தரவையும் அல்லது ஃபோர்ஸ் மஜூரே காரணமாக உங்களுக்கு ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால் அல்லது எங்களுடன் ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால் நிகழ்வுகள். எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் (உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல் உட்பட) அல்லது உங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதால் உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் இருக்கும் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

டிராக்டர் குருவின் நியாயமான கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட எந்தவொரு நிகழ்வையும் ஃபோர்ஸ் மஜூர் நிகழ்வுகள் உள்ளடக்கியுள்ளன என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது, இது நாசவேலை, தீ, வெள்ளம், வெடிப்பு, கடவுளின் செயல்கள், சிவில் குழப்பம், வேலைநிறுத்தங்கள் அல்லது எந்தவொரு தொழில்துறை நடவடிக்கையும் அடங்கும், ஆனால் அவை மட்டுமல்ல. கலவரம், கிளர்ச்சி, போர், அரசாங்கத்தின் செயல்கள், கணினி ஹேக்கிங், கணினி, கணினி அமைப்பு அல்லது கணினி வலையமைப்பிற்கு அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல், கணினி செயலிழப்புகள், பாதுகாப்பு மீறல் மற்றும் குறியாக்கத்தை.

உங்கள் தகவலைப் புதுப்பிக்கவும்:

நீங்கள் வழங்கிய சமீபத்திய தகவல்களுடன் எங்கள் பதிவுகளை புதுப்பிக்க டிராக்டர் குரு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்கிறார், இருப்பினும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களில் ஏதேனும் முரண்பாடு இருப்பதைக் கண்டால், உங்கள் தகவல்களை எங்களுடன் புதுப்பிக்கும்படி குறை தீர்க்கும் அதிகாரி மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

நீங்கள் வழங்கிய அனைத்து தகவல்களும் உங்கள் சுதந்திரத்திற்கு புறம்பானவை என்பதையும், உங்கள் பிரதேசத்தில் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்குவதையும் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். உங்களது எந்தவொரு தகவலும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையுடன் இணங்கவில்லை என்பதை நாங்கள் கண்டறிந்தால், உங்கள் இணக்கமற்ற தகவல்களை அதன் அமைப்புகளிலிருந்து அகற்றுவதற்கான உரிமையை டிராக்டர் குரு கொண்டுள்ளது. மேலும், இணங்காததன் தீவிரத்தை பொறுத்து, எங்களால் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சில அல்லது அனைத்து சேவைகளையும் நிறுத்த நாங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

அங்கீகாரம்::

இந்திய தொலைத் தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (TRAI) வழிகாட்டுதலின் கீழ், டிராக்டர் குரு மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்கள் / கூட்டாளர்களை நீங்கள் அங்கீகரிக்கிறீர்கள் அல்லது தொலைபேசி / மொபைல், மின்னஞ்சல் மூலம் உங்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு டிராக்டர் குருவுடனான தொடர்பு காரணமாக உங்கள் தகவல்களை அணுகக்கூடியவர்கள். , உங்கள் எண் / எண்கள் (கள்) தேசியமாக அழைக்காதீர்கள் பதிவு (என்.டி.என்.சி) அல்லது www.nccptrai.gov.in இல் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் எஸ்எம்எஸ் அல்லது பிற தொடர்பு முறைகள்

தனியுரிமைக் கொள்கையின் அடிப்படையில் மாற்றம்:

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை எப்போது வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் திருத்த அல்லது மாற்றுவதற்கான உரிமையை டிராக்டர் குரு கொண்டுள்ளது. இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வலைத்தளத்தின் உங்கள் தொடர்ச்சியான பயன்பாடு தனியுரிமைக் கொள்கையின் அடிப்படையில் இத்தகைய மாற்றத்திற்கு உங்கள் நிபந்தனையற்ற ஏற்றுக்கொள்ளலை வழங்குகிறது.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கை அல்லது பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் அல்லது டிராக்டர் குரு அல்லது அதன் பிற வணிக நிறுவனங்களின் ஏதேனும் வினவல்கள் அல்லது குறைகளை, டிராக்டர் குருவை அதன் குறை தீர்க்கும் அதிகாரி மூலம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்:

உங்கள் கருத்துகளையும் கவலைகளையும் சரியான நேரத்தில் மற்றும் பயனுள்ள முறையில் நிவர்த்தி செய்ய முயற்சிப்போம். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை புதுப்பிப்பதன் மூலம் குறை தீர்க்கும் அதிகாரியின் விவரங்கள் அவ்வப்போது எங்களால் மாற்றப்படலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க.

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

உங்களிடம் மேலும் கேள்விகள் அல்லது கருத்துகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்:

Location

டிராக்டர் குரு

3 வது மாடி எம் எம் டவர், அகர்சன் வட்டம், சுபாஷ் நகர் ஆல்வார், ராஜஸ்தான், 301001

Contact

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

சந்தேகம் உள்ளதா? எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

+91-9770-974-974

E-mail

அஞ்சல் யு.எஸ்

அஞ்சலைக் கைவிடுவதன் மூலம் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

[email protected]

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel