மித்ரா అమలు చేస్తుంది

வகை

வகை

6 மித்ரா అమలు చేస్తుంది

மித்ரா ஏரோடெக் டர்போ

மித்ரா ஏரோடெக் டர்போ

  • சக்தி: 24 HP & Above

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

மித்ரா பயிர் மாஸ்டர்

மித்ரா பயிர் மாஸ்டர்

  • சக்தி: 18 HP & Above

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

மித்ரா புல்லட்

மித்ரா புல்லட்

  • சக்தி: 18 HP & Above

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

மித்ரா ஏரோடெக் சைக்ளோன்

மித்ரா ஏரோடெக் சைக்ளோன்

  • சக்தி: 40 HP & Above

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

மித்ரா டஸ்டர்

மித்ரா டஸ்டர்

  • சக்தி: 15 HP & Above

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel