ஜான் டீரெ అమలు చేస్తుంది

வகை

வகை

28 ஜான் டீரெ అమలు చేస్తుంది

ஜான் டீரெ லேசர் லெவெலர்

ஜான் டீரெ லேசர் லெவெலர்

  • சக்தி: 50 HP Min.

வகை : லேண்ட் & ஸ்கேப்பிங்

ஜான் டீரெ ரோட்டோ விதை

ஜான் டீரெ ரோட்டோ விதை

  • சக்தி: 50 - 55 HP

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

ஜான் டீரெ Post Hole Digger

ஜான் டீரெ Post Hole Digger

  • சக்தி: 36 - 55 HP

வகை : காணி தயாரித்தல்

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel