கலப்பை டிராக்டர் இந்தியாவில் செயல்படுத்துகிறது

கலப்பை என்பது அத்தியாவசிய விவசாய கருவிகளில் ஒன்றாகும். 53 கலப்பை டிராக்டர் குருவில் மிகவும் நியாயமான விலையில் விற்பனைக்கு கிடைக்கிறது. இந்திய விவசாயிகளிடையே மிகவும் பிரபலமான கலப்பைஎன்பது லெம்கென் OPAL 080 E 2MB. இந்தியாவின் முக்கிய பிராண்டுகளில் கலப்பை வெவ்வேறு செயல்பாட்டு சக்தியுடன் கிடைக்கிறது. டிராக்டர் குருவில், உங்கள் பட்ஜெட்டில் இந்தியாவில் விவசாயத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான கலப்பைஇருப்பதைக் காண்பீர்கள்.

பிராண்ட்

வகை

53 ట్రాక్టర్ கலப்பை

Soiltech Disc Plough

Soiltech Disc Plough

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : டில்லகே

பற்றி கலப்பை டிராக்டர் செயல்படுத்துகிறது

இந்தியாவில் விவசாயத்திற்கான கலப்பை

இந்தியாவில் விவசாயத்திற்கான கலப்பை உங்கள் விவசாயத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் வாங்கக்கூடிய வெவ்வேறு வகைகளில் கலப்பை கிடைக்கிறது. இந்த கலப்பை நீங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான சிறந்த செயல்படுத்தும் சக்தியுடன் காணலாம். கலப்பை சிறந்த வேலை அகலத்துடன் கிடைக்கிறது, இது அவற்றை மேலும் உற்பத்தி செய்கிறது.

இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான கலப்பை

இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் பிரபலமான கலப்பை பின்வருமாறு.

இந்தியாவில் கலப்பை விலை

கலப்பை இந்தியாவில் மிகவும் நியாயமான விலையில் கிடைக்கிறது, இது விவசாயிகளுக்கு மிகவும் மலிவு அளிக்கிறது. உங்கள் விவசாய வணிகத்திற்கான விருப்பமான கலப்பைஉங்கள் பட்ஜெட்டில் டிராக்டர் குருவில் மட்டுமே வாங்க முடியும்.

இந்தியாவில் விவசாயத்திற்கான கலப்பை மற்றும் கலப்பை விலை பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, டிராக்டர் குருவுடன் இணைந்திருங்கள்.

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel