ட்ராக்ஸ்டார் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

ட்ராக்ஸ்டார் 550

430000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2018

location_on புருலியா, மேற்கு வங்கம்

ட்ராக்ஸ்டார் 545

504334 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2020

location_on குவாலியர், மத்தியப் பிரதேசம்

விற்கப்பட்டது

ட்ராக்ஸ்டார் 545

600000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2019

location_on துலே, மகாராஷ்டிரா

விற்கப்பட்டது

ட்ராக்ஸ்டார் 550

500000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2017

location_on ரே பாரேலி, உத்தரபிரதேசம்

close