சோனாலிகா பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

 • மீட்டமை

  சோனாலிகா DI 750 III RX SIKANDER

  530000 லாக்*

  flash_on 55 HP

  date_range 2018

  location_on மோகா, பஞ்சாப்

  சோனாலிகா DI 740 III S3

  240000 லாக்*

  flash_on 45 HP

  date_range 2011

  location_on ஷாஜகான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 734 (S1)

  370000 லாக்*

  flash_on 34 HP

  date_range 2015

  location_on மிர்ஸாபூர், உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா 47 RX Sikander

  300000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2012

  location_on நாக்பூர், மகாராஷ்டிரா

  சோனாலிகா DI 740 III S3

  140000 லாக்*

  flash_on 45 HP

  date_range 2001

  location_on குருக்ஷேத்திர, ஹரியானா

  சோனாலிகா DI 35

  200000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 1993

  location_on கன்னோஜ், உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 35

  250000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2007

  location_on கர்னல், ஹரியானா

  சோனாலிகா DI 35

  350000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2016

  location_on ஹிசார், ஹரியானா

  சோனாலிகா DI 35

  280000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2012

  location_on ஔரையா, உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 50 SIKANDER

  520000 லாக்*

  flash_on 52 HP

  date_range 2019

  location_on ஜகஜ்ஜர், ஹரியானா

  சோனாலிகா DI 60 RX

  350000 லாக்*

  flash_on 60 HP

  date_range 2012

  location_on ஜான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 60 RX

  560000 லாக்*

  flash_on 60 HP

  date_range 2015

  location_on குருக்ஷேத்திர, ஹரியானா

  சோனாலிகா DI 750III

  470000 லாக்*

  flash_on 55 HP

  date_range 2017

  location_on பாக்பத், உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 47 RX

  490000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2017

  location_on பெலகாவி, கர்நாடகா

  சோனாலிகா DI 750 III RX SIKANDER

  310000 லாக்*

  flash_on 55 HP

  date_range 2010

  location_on பிஜ்னோர், உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 745 III Rx PP

  600000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2019

  location_on வாரணாசி, உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 35

  300000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2013

  location_on ஷாஜகான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

  சோனாலிகா DI 35

  315000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2014

  location_on ஹனுமான்கர், ராஜஸ்தான்

  விற்கப்பட்டது

  சோனாலிகா 47 RX Sikander

  480000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2019

  location_on திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு

  சோனாலிகா DI 60 RX

  300050 லாக்*

  flash_on 60 HP

  date_range 2012

  location_on ஜான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

  close