பிரீத் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

பிரீத் 955

290000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2015

location_on பர்னாலா, பஞ்சாப்

பிரீத் 6049

300000 லாக்*

flash_on 60 HP

date_range 2012

location_on சாஜாபூர், மத்தியப் பிரதேசம்

பிரீத் 5049

325000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2012

location_on பதிந்தா, பஞ்சாப்

பிரீத் 4965

390000 லாக்*

flash_on 65 HP

date_range 2015

location_on பிரோஸ்பூர், பஞ்சாப்

பிரீத் 955

315000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2016

location_on ஜிந்த், ஹரியானா

பிரீத் 4549

268000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2013

location_on பதிந்தா, பஞ்சாப்

பிரீத் 3549

300000 லாக்*

flash_on 35 HP

date_range 2017

location_on ஷாஜகான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

பிரீத் 3549

200000 லாக்*

flash_on 35 HP

date_range 2008

location_on பெல்லாரி, கர்நாடகா

பிரீத் 6049

325000 லாக்*

flash_on 60 HP

date_range 2011

location_on பர்னாலா, பஞ்சாப்

பிரீத் 5049

325000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2012

location_on பதிந்தா, பஞ்சாப்

விற்கப்பட்டது

பிரீத் 4549

330000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2017

location_on கச், குஜராத்

பிரீத் 955

520000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2018

location_on பஸ்தி, உத்தரபிரதேசம்

close