பவர்டிராக் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

பவர்டிராக் ALT 4000

320000 லாக்*

flash_on 41 HP

date_range 2015

location_on பாலகாட், மத்தியப் பிரதேசம்

பவர்டிராக் 434

180000 லாக்*

flash_on 34 HP

date_range 2008

location_on மதுரா, உத்தரபிரதேசம்

பவர்டிராக் 4455 BT

480000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2014

location_on முங்கெலி, சத்தீஸ்கர்

பவர்டிராக் Euro 439

300000 லாக்*

flash_on 42 HP

date_range 2014

location_on சீதாமர்ஹி, பீகார்

பவர்டிராக் 439 Plus

501000 லாக்*

flash_on 41 HP

date_range 2011

location_on சிவபுரி, மத்தியப் பிரதேசம்

பவர்டிராக் 439 Plus

320000 லாக்*

flash_on 41 HP

date_range 2016

location_on கயா, பீகார்

பவர்டிராக் 455

250000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2008

location_on சோலாப்பூர், மகாராஷ்டிரா

பவர்டிராக் 439 Plus

398000 லாக்*

flash_on 41 HP

date_range 2018

location_on கௌசாம்பி, உத்தரபிரதேசம்

பவர்டிராக் 439 DS Super Saver

385000 லாக்*

flash_on 39 HP

date_range 2011

location_on கோண்டா, உத்தரபிரதேசம்

பவர்டிராக் 439 Plus

450000 லாக்*

flash_on 41 HP

date_range 2017

location_on மாவ், உத்தரபிரதேசம்

பவர்டிராக் ALT 3500

450000 லாக்*

flash_on 37 HP

date_range 2017

location_on ராஞ்சி, ஜார்க்கண்ட்

பவர்டிராக் 445

250000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2005

location_on புலந்த்ஷாஹர், உத்தரபிரதேசம்

close