நியூ ஹாலந்து பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

 • மீட்டமை

  நியூ ஹாலந்து 3630-TX Super

  450000 லாக்*

  flash_on 42 HP

  date_range 2013

  location_on அம்பாலா, ஹரியானா

  நியூ ஹாலந்து 3230 TX

  400000 லாக்*

  flash_on 42 HP

  date_range 2015

  location_on புல்டானா, மகாராஷ்டிரா

  நியூ ஹாலந்து 3032

  280000 லாக்*

  flash_on 35 HP

  date_range 2015

  location_on கைமூர் (பாபுவா), பீகார்

  நியூ ஹாலந்து 3037 TX

  290000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2012

  location_on பரேலி, உத்தரபிரதேசம்

  நியூ ஹாலந்து 3630-TX Super

  550000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2018

  location_on பரூக்காபாத், உத்தரபிரதேசம்

  நியூ ஹாலந்து 3230 NX

  460000 லாக்*

  flash_on 35 HP

  date_range 2020

  location_on ரேவரி, ஹரியானா

  நியூ ஹாலந்து Excel 6010

  650000 லாக்*

  flash_on 60 HP

  date_range 2017

  location_on கள்ளக்குறிச்சி, தமிழ்நாடு

  நியூ ஹாலந்து 3600-2 TX All Rounder

  590000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2018

  location_on அகமதுநகர், மகாராஷ்டிரா

  நியூ ஹாலந்து 3630 TX Plus

  600000 லாக்*

  flash_on 55 HP

  date_range 2017

  location_on கச், குஜராத்

  விற்கப்பட்டது

  நியூ ஹாலந்து 3630 TX Plus

  224448 லாக்*

  flash_on 55 HP

  date_range 2004

  location_on ஜகஜ்ஜர், ஹரியானா

  நியூ ஹாலந்து 3600-2TX

  550000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2019

  location_on ஹனுமான்கர், ராஜஸ்தான்

  நியூ ஹாலந்து 3230 NX

  220000 லாக்*

  flash_on 42 HP

  date_range 2013

  location_on எடாவா, உத்தரபிரதேசம்

  விற்கப்பட்டது

  நியூ ஹாலந்து 3037 TX

  200000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2009

  location_on கர்னல், ஹரியானா

  நியூ ஹாலந்து 3600-2 TX All Rounder

  650000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2019

  location_on சதாரா, மகாராஷ்டிரா

  விற்கப்பட்டது

  நியூ ஹாலந்து 3630-TX Super

  661000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2019

  location_on அகமதுநகர், மகாராஷ்டிரா

  நியூ ஹாலந்து 4510

  325000 லாக்*

  flash_on 42 HP

  date_range 2012

  location_on பிலிபிட், உத்தரபிரதேசம்

  நியூ ஹாலந்து 4010

  400000 லாக்*

  flash_on 39 HP

  date_range 2013

  location_on லலித்பூர், உத்தரபிரதேசம்

  விற்கப்பட்டது

  நியூ ஹாலந்து 3630 TX Plus

  250000 லாக்*

  flash_on 55 HP

  date_range 2005

  location_on மொராதாபாத், உத்தரபிரதேசம்

  நியூ ஹாலந்து 5500 Turbo Super

  420000 லாக்*

  flash_on 55 HP

  date_range 2014

  location_on வதோதரா, குஜராத்

  நியூ ஹாலந்து 3630-TX Super

  420000 லாக்*

  flash_on 50 HP

  date_range 2014

  location_on கர்னல், ஹரியானா

  close