மாஸ்ஸி பெர்குசன் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 5900

350000 லாக்*

flash_on 60 HP

date_range 2011

location_on மான்ட்சௌர், மத்தியப் பிரதேசம்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 35

160000 லாக்*

flash_on 35 HP

date_range 1999

location_on மீரட், உத்தரபிரதேசம்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

155000 லாக்*

flash_on 36 HP

date_range 1996

location_on ஆழ்வார், ராஜஸ்தான்

விற்கப்பட்டது

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 241 DI MAHA SHAKTI

280000 லாக்*

flash_on 42 HP

date_range 2012

location_on ஹோசங்காபாத், மத்தியப் பிரதேசம்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 5245 MAHA MAHAAN

330000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2011

location_on ஜெய்சால்மர், ராஜஸ்தான்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI MAHA SHAKTI

450000 லாக்*

flash_on 39 HP

date_range 2016

location_on ஜோத்பூர், ராஜஸ்தான்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1030 DI MAHA SHAKTI

155000 லாக்*

flash_on 30 HP

date_range 1997

location_on புலந்த்ஷாஹர், உத்தரபிரதேசம்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 241 DI MAHA SHAKTI

250000 லாக்*

flash_on 42 HP

date_range 2005

location_on பாங்கா, பீகார்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI MAHA SHAKTI

225000 லாக்*

flash_on 39 HP

date_range 2011

location_on பாட்னா, பீகார்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 5245 MAHA MAHAAN

350000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2013

location_on ஹத்ரஸ், உத்தரபிரதேசம்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 35

175000 லாக்*

flash_on 35 HP

date_range 1999

location_on ஜெய்சால்மர், ராஜஸ்தான்

மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

180000 லாக்*

flash_on 35 HP

date_range 2004

location_on பாரபங்கி, உத்தரபிரதேசம்

close