மஹிந்திரா பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

பிரீமியம்

மஹிந்திரா 265 DI

165000 லாக்*

flash_on 30 HP

date_range 2003

location_on ஆழ்வார், ராஜஸ்தான்

மஹிந்திரா 415 DI

550000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 2019

location_on நாமக்க, தமிழ்நாடு

மஹிந்திரா 475 DI

350000 லாக்*

flash_on 42 HP

date_range 2012

location_on பில்வாரா, ராஜஸ்தான்

மஹிந்திரா 575 DI XP Plus

550000 லாக்*

flash_on 47 HP

date_range 2020

location_on பரத்பூர், ராஜஸ்தான்

மஹிந்திரா 575 DI

340000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2014

location_on குவாலியர், மத்தியப் பிரதேசம்

மஹிந்திரா YUVO 275 DI

355000 லாக்*

flash_on 35 HP

date_range 2017

location_on சகாரன்பூர், உத்தரபிரதேசம்

மஹிந்திரா 275 DI TU

300000 லாக்*

flash_on 39 HP

date_range 2013

location_on கசிரோலி, மகாராஷ்டிரா

மஹிந்திரா 575 DI

125000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 1993

location_on லக்கிம்பூர் கெரி, உத்தரபிரதேசம்

மஹிந்திரா 575 DI

380000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2013

location_on கச், குஜராத்

மஹிந்திரா 265 DI

270000 லாக்*

flash_on 30 HP

date_range 2010

location_on கச், குஜராத்

மஹிந்திரா 265 DI

230000 லாக்*

flash_on 30 HP

date_range 1996

location_on கங்காநகர், ராஜஸ்தான்

மஹிந்திரா 475 DI

75000 லாக்*

flash_on 42 HP

date_range 1993

location_on சம்பாவாத், உத்தரகண்ட்

close