பழையது குபோடா டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

பிரீமியம்

குபோடா MU 5501

470000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2017

location_on நர்சிங்பூர், மத்தியப் பிரதேசம்

குபோடா MU 5501

550000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2016

location_on துவாரகை, குஜராத்

குபோடா L4508

495000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2019

location_on கிழக்கு கோதாவரி, ஆந்திரப் பிரதேசம்

குபோடா A211N-OP

280000 லாக்*

flash_on 21 HP

date_range 2015

location_on ஆனந்த், குஜராத்

குபோடா MU 5501

560000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2017

location_on போபால், மத்தியப் பிரதேசம்

விற்கப்பட்டது

குபோடா MU4501 2WD

125000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2008

location_on அம்ரேலி, குஜராத்

குபோடா NeoStar A211N 4WD

370000 லாக்*

flash_on 21 HP

date_range 2019

location_on கோலாப்பூர், மகாராஷ்டிரா

குபோடா Neostar B2441 4WD

500000 லாக்*

flash_on 24 HP

date_range 2020

location_on புனே, மகாராஷ்டிரா

குபோடா MU 5501

481000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2017

location_on நரசிம்மபூர், மத்தியப் பிரதேசம்

குபோடா MU4501 2WD

500000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2017

location_on பத்ரக், ஒரிசா

குபோடா NeoStar B2741 4WD

450000 லாக்*

flash_on 27 HP

date_range 2018

location_on சேலம், தமிழ்நாடு

குபோடா Neostar B2441 4WD

370000 லாக்*

flash_on 24 HP

date_range 2014

location_on அவுரங்காபாத், மகாராஷ்டிரா

close