ஜான் டீரெ பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

ஜான் டீரெ 5050 D

420000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2013

location_on சங்கூர், பஞ்சாப்

ஜான் டீரெ 5060 E

620000 லாக்*

flash_on 60 HP

date_range 2015

location_on சிரஸா, ஹரியானா

ஜான் டீரெ 5042 D

7000000 லாக்*

flash_on 42 HP

date_range 2019

location_on பிஜாப்பூர், கர்நாடகா

ஜான் டீரெ 5050 D

460000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2014

location_on பதிந்தா, பஞ்சாப்

ஜான் டீரெ 5050 D - 4WD

625000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2017

location_on முக்சர், பஞ்சாப்

ஜான் டீரெ 5039 C

320000 லாக்*

flash_on 39 HP

date_range 2015

location_on அசம்கர், உத்தரபிரதேசம்

ஜான் டீரெ 5103

296000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2007

location_on ஷிமோகா, கர்நாடகா

ஜான் டீரெ 5055 E

455000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2012

location_on ஹனுமான்கர், ராஜஸ்தான்

ஜான் டீரெ 5038 D

450000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2015

location_on உன்னாவோ, உத்தரபிரதேசம்

ஜான் டீரெ 5036 D

445000 லாக்*

flash_on 36 HP

date_range 2017

location_on பாசில்கா, பஞ்சாப்

ஜான் டீரெ 5038 D

250000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2011

location_on பிலாஸ்பூர், சத்தீஸ்கர்

ஜான் டீரெ 5310

485000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2009

location_on சங்கூர், பஞ்சாப்

close