பார்ம் ட்ராக் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

பார்ம் ட்ராக் 45

360000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2013

location_on டவுசா, ராஜஸ்தான்

பார்ம் ட்ராக் 45 Classic

450000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2016

location_on நல்கொண்டா, தெலுங்கானா

விற்கப்பட்டது

பார்ம் ட்ராக் 60 Classic Supermaxx

400000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2012

location_on ஹனுமான்கர், ராஜஸ்தான்

பார்ம் ட்ராக் 60

320000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2009

location_on ஜுன்ஜுன், ராஜஸ்தான்

பார்ம் ட்ராக் 65 EPI

250000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2010

location_on செஹோர், மத்தியப் பிரதேசம்

விற்கப்பட்டது

பார்ம் ட்ராக் 60

250000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2004

location_on ஆழ்வார், ராஜஸ்தான்

பார்ம் ட்ராக் Executive 6060

420000 லாக்*

flash_on 60 HP

date_range 2015

location_on பிஜாப்பூர், கர்நாடகா

பார்ம் ட்ராக் 60

175000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 1997

location_on ஆழ்வார், ராஜஸ்தான்

பார்ம் ட்ராக் 50 Smart

122000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 1996

location_on பதிந்தா, பஞ்சாப்

பார்ம் ட்ராக் 45 Classic

420000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2016

location_on ஆழ்வார், ராஜஸ்தான்

பார்ம் ட்ராக் 60

270000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2003

location_on பிவானி, ஹரியானா

பார்ம் ட்ராக் 60 EPI T20

645000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2018

location_on ஜிந்த், ஹரியானா

close