ஐச்சர் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

பிரீமியம்

ஐச்சர் 333 SUPER DI

285000 லாக்*

flash_on 36 HP

date_range 2012

location_on சகாரன்பூர், உத்தரபிரதேசம்

ஐச்சர் 312 SUPER DI

175000 லாக்*

flash_on 30 HP

date_range 2004

location_on ஜான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

ஐச்சர் 242

145000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2006

location_on புலந்த்ஷாஹர், உத்தரபிரதேசம்

ஐச்சர் 242

190000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2010

location_on மேவாத், ஹரியானா

ஐச்சர் 241 XTRAC

150000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2003

location_on பிவானி, ஹரியானா

ஐச்சர் 485 SUPER DI

442000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2019

location_on தார், மத்தியப் பிரதேசம்

ஐச்சர் 485 SUPER DI

300000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2013

location_on மஹேந்திரகர், ஹரியானா

ஐச்சர் 242

99000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 1997

location_on கெரி, உத்தரபிரதேசம்

ஐச்சர் 480 SUPER DI

400000 லாக்*

flash_on 42 HP

date_range 2004

location_on கன்னோஜ், உத்தரபிரதேசம்

ஐச்சர் 242

220000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2011

location_on மதுரா, உத்தரபிரதேசம்

ஐச்சர் 557

540000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2018

location_on ஷாம்லி, உத்தரபிரதேசம்

ஐச்சர் 380 SUPER DI

390000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 2019

location_on அலிகார், உத்தரபிரதேசம்

close