महिंद्रा घटक

वर्ग

प्रकार

57 महिंद्रा घटक

महिंद्रा शेतकरी

महिंद्रा शेतकरी

  • शक्ती: 35-65 HP

वर्ग : शेती

महिंद्रा Planting Master Paddy 4RO

महिंद्रा Planting Master Paddy 4RO

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : शेती

महिंद्रा डिस्क हॅरो

महिंद्रा डिस्क हॅरो

  • शक्ती: 35-55 HP

वर्ग : जमीन तयारी

महिंद्रा Gyrovator SLX-230

महिंद्रा Gyrovator SLX-230

  • शक्ती: 60-65

वर्ग : शेती

महिंद्रा बूम स्प्रे

महिंद्रा बूम स्प्रे

  • शक्ती: NA

वर्ग : पीक संरक्षण

वैशिष्ट्यीकृत घटकांचा ब्रांड

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel