खेडूत घटक

वर्ग

प्रकार

40 खेडूत घटक

खेडूत कठोर शेतकरी

खेडूत कठोर शेतकरी

  • शक्ती: 35-75 HP

वर्ग : शेती

खेडूत बॅटरी ऑपरेटेड पंप

खेडूत बॅटरी ऑपरेटेड पंप

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : पीक संरक्षण

वैशिष्ट्यीकृत घटकांचा ब्रांड

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel