जगजीत घटक

वर्ग

प्रकार

12 जगजीत घटक

जगजीत सुपर सीडर

जगजीत सुपर सीडर

  • शक्ती: 50-65

वर्ग : बियाणे आणि लागवड

जगजीत लेझर आणि लेव्हलर

जगजीत लेझर आणि लेव्हलर

  • शक्ती: 50-60

वर्ग : जमीन स्कॅपिंग

जगजीत स्ट्रॉ रीपर

जगजीत स्ट्रॉ रीपर

  • शक्ती: 50

वर्ग : कापणीनंतर

जगजीत रोटो सीड ड्रिल

जगजीत रोटो सीड ड्रिल

  • शक्ती: 50-60

वर्ग : बियाणे आणि लागवड

जगजीत रोटावेटर

जगजीत रोटावेटर

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : शेती

जगजीत झिरो सीड ड्रिल

जगजीत झिरो सीड ड्रिल

  • शक्ती: 35

वर्ग : बियाणे आणि लागवड

जगजीत स्ट्रॉ चॉपर

जगजीत स्ट्रॉ चॉपर

  • शक्ती: 50

वर्ग : कापणीनंतर

वैशिष्ट्यीकृत घटकांचा ब्रांड

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel